IMPORTANT: Travel Updates

TRAVEL ALERTS COVID-19Atenție!

Începând cu 17 ianuarie 2022 intră în vigoare Hotărârea CNESP nr.1 din 13 ianuarie 2022 (versiunea română), pe linia aplicării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova.

Sinteză

10.1. Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricţii în UNA dintre următoarele condiţii:

10.1.1. La prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARSCoV-2 cu schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

10.1.2. La prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau a rezultatului negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

10.1.3. La prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigaţiei.

10.2. Persoanele care nu întrunesc una dintre condiţiile stipulate în punctul 10.1 sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică electronică (https://fisa-covid.gov.md/), precum şi vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile, la adresa declarată. In cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică (https://fisa-covid.gov.md/) este completată de reprezentantul legal sau de însoţitor.

Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă persoana efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

10.3. Se stabilesc excepţii de la prevederile punctului 10.2 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

10.3.1. copiii cu vârsta de până la 12 ani;

10.3.2. elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoţitorii acestora;

10.3.3. echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor, brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a. vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

10.3.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

10.3.5. lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

10.3.6. posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizaţiilor/misiunilor iintemaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

10.3.7. persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

10.3.8. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.”

__________________________________________________________________________________________

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată prin culoarul stabilit de polițistul de frontieră în comun cu solicitantul tranzitării, între punctele de trecere a frontierei de stat, în termen de până la 24 ore.

Notă: Nu se va considera TRANZITARE cazurile în care punctul de intrare și punctul de ieșire, solicitate pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, sunt situate pe același segment de frontieră.

La intenția persoanei de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, șeful de schimb/superiorul patrulei va informa persoana, în mod obligatoriu, despre condițiile necesare tranzitării, culoarul stabilit de comun cu solicitantul, timpul necesar pentru tranzitare, care nu va depăși 24 de ore, precum și răspunderea în caz de nerespectare a cerințelor/condițiilor pentru tranzitare. Ulterior, îi va elibera formularul completat al Itinerarului de tranzit al teritoriului Republicii Moldova.

Informația pentru cetățenii Republicii Moldova, regulile de intrare pe teritoriul statelor străine

Data ultimei actualizări: 21.01.2022

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă - STARE DE URGENȚĂ: NU - RESTRICȚII DE INTRARE: Frontierele naționale pe cale rutieră, ferată, fluvială și maritimă pentru pasageri sunt închise din data de 30.03.2020. (Dispoziția Nr. 635-p din 16.03.2021 a Guvernului Federației Ruse cu privire la restricțiile de intrare în Federația Rusă pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie (inclusiv cetățenii Republicii Belorus). La 27.07.2020, Guvernul Federației Ruse a anunțat redeschiderea frontierelor aeriene începând cu data de 01.08.2020. Redeschiderea se realizează treptat, în funcție de acordurile bilaterale realizate între autoritățile aeronautice civile din Rusia și celelalte state. Informația referitoare la categoriile exceptate de persoane, cărora li se permite intrarea pe teritoriul Federației Ruse, este prezentată mai jos. Din data de 04.08.2021, prin modificările efectuate în textul Dispoziției Nr. 635-p din 16.03.2021 a Guvernului Federației Ruse cu privire la restricțiile de intrare în Federația Rusă pentru cetățenii străini și persoanelor fără cetățenie (inclusiv cetățenii Republicii Belorus), au fost reluate cursele aeriene regulate cu Federația Rusă.

La traversarea frontierei de stat a Federației Ruse, cetățenii moldoveni, inclusiv cei cu permis de ședere(вид на жительство) a Federației Ruse, sunt obligați să prezinte testul pentru COVID-19 prin metoda reacției în lanț a polimerazei (PCR), efectuat cu cel mult 48 de ore (obligatoriu de la virsta de 0 ani, chiar și la nou-născuți) înainte de intrarea pe teritoriul Federației Ruse.

Notă: Din data de 08 decemmbrie 2021, pentru cetățenii Republicii Moldova se aplică cerința prezentării documentului medical (în limba rusă sau engleză), care va confirma rezultatul negativ al testului pentru COVID-19 prin metoda reacției în lanț a polimerazei (PCR), efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Federației Ruse, prin intermediul aplicației mobile «Путешествую без Covid-19». Persoanele vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 12 luni ori sau care au fost bolnave și s-au tratat împotriva COVID-19 nu sunt scutite de obligația efectuării testului pentru COVID-19 prin metoda reacției în lanț a polimerazei (PCR) cu termen de trei zile calendaristice până la data sosirii pe teritoriul Federației Ruse.

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: http://ps.fsb.ru/ I

NFORMAȚII DE CONTACT: Ambasada Republicii Moldova la Moscova https://rusia.mfa.gov.md/

Ambasada Federaţiei Ruse la Chișinău https://moldova.mid.ru/konsul-skij-otdel

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova : https://www.facebook.com/MoldovainRussia

Data ultimei actualizări: 24.02.2022

STARE DE URGENȚĂ: Starea de urgență este extinsă pe întreg teritoriul național italian până la data de 31 martie 2022.

2. RESTRICȚII DE INTRARE ÎN ITALIA: În conformitate cu ordonanța ministrului italian al sănătății din 22 februarie curent, începând cu data de 1 martie 2022 (și până la 31 martie 2022) încetează măsurile prevăzute de ordonanțe ale ministrului sănătății din 28 septembrie 2021, 22 octombrie 2021, 14 decembrie 2021 și 27 ianuarie 2022. În special, listele de țări sunt eliminate și regulile de intrare pe teritoriul italian vor fi identice pentru toți, indiferent de țara de unde vin. Intrarea în Italia va fi permisă prin prezentarea:

• Formularului digital de localizare a pasagerilor, care poate fi accesat aici: EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu)
• Certificatului verde Covid-19 (certificat de vaccinare, certificat de vindecare sau test molecular – valabil 72 de ore sau antigen negativ – valabil 24 de ore);

În cazul nedepunerii uneia dintre certificările de mai sus, se aplică măsura de carantină pe o perioadă de 5 zile cu obligația de a efectua la sfârșitul perioadei un test molecular sau antigenic.

Copiii cu vârsta sub 6 ani sunt scutiți de efectuarea testului molecular sau antigenic. Alte detalii, precum și textul integral al ordonanței pot fi accesate aici:
Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale


3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Cu condiția să nu apară simptome de Covid-19 și

fără a aduce atingere obligației de prezentare a Formularului digital de localizare a

pasagerilor, prevederile pct.2 nu se aplică:

a) echipajului mijlocului de transport;
b) personalului ambulant;
c) lucrătorilor transfrontalieri care intră și părăsesc teritoriul național italian din motive dovedite pentru muncă și pentru întoarcerea ulterioară la domiciliu;
d) elevilor și studenților care urmează un curs de studii într-un alt stat decât cel de reședință, la care se întorc in fiecare zi sau cel puțin o data pe săptămâna;
e) oricărei persoane care tranzitează, cu un vehicul privat, pe teritoriul italian pentru o perioadă care nu depășește treizeci și șase de ore, cu obligația, la expirarea acelui termen, de a părăsi imediat teritoriul național sau, în lipsă, să inițieze o perioadă de carantină la adresa indicată în Formularul de localizare a pasagerilor pentru o perioadă de cinci zile și să efectueze la sfârșitul acestei perioade un test molecular sau antigenic;
f) oricărei persoane care se întoarce pe teritoriul național italian în urma unei șederi de cel mult patruzeci și opt de ore în locații străine situate la o distanță care nu depășește 60 km de locul de reședință, atâta timp cât deplasarea are loc prin mijloace private;
g) în cazul unei șederi de cel mult patruzeci și opt de ore în localități de pe teritoriul național situat la o distanţă care să nu depăşească 60 km de locul de reşedinţă, cu condiţia că deplasarea are loc cu un vehicul privat.

În cazurile prevăzute la lit. f) și g), nu se aplică obligația de a prezenta documentul digital - Formular de localizare a pasagerilor.

Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene este disponibil un CHESTIONAR (în limba italiană și engleză) cu ajutorul căruia puteți verifica legislația italiană în vigoare cu privire la călătoriile din/spre Republica Italiană: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Ca regulă generală, pasagerii aflați în tranzit în zona UE+ sunt scutiți de restricțiile de călătorie temporară. Cetățenii UE care intră în UE dintr-o țară terță, precum și membrii de familie ai acestora, indiferent de cetățenia lor, sunt scutiți de restricțiile de călătorie, indiferent dacă se întorc sau nu în țara lor de cetățenie sau de reședință. Pasagerii care călătoresc dintr-o țară din afara UE într-o altă țară din afara UE pot tranzita zona de tranzit internațional a aeroporturilor situate în spațiul Schengen. Călătorii (indiferent de naționalitate) care tranzitează Italia într-un vehicul privat timp de mai puțin de 36 de ore sunt scutiți de autoizolare. Cei care călătoresc în interes de serviciu, sănătate sau necesitate absolută, timp de mai puțin de 120 de ore, sunt, de asemenea, scutiți de autoizolare.

5. MĂSURI PE PLAN INTERN:

Decretul-lege nr.52 din 22 aprilie 2021, prevede aplicarea măsurilor pentru reluarea treptată a activităților economice și sociale, în conformitate cu necesitatea de a conține răspândirea epidemiei COVID-19. Pe baza acestor dispoziții și a ordonanțelor ministrului sănătății, se aplică măsurile preconizate pentru zone galbene și albe. Consultați aici harta actualizată privind zonele de risc din Republica Italiană. Făcând clic pe hartă este posibil să vizualizați întrebările frecvente referitoare la dispozițiile în vigoare în zona în cauză. Trebuie remarcat faptul că această secțiune ține seama doar de măsurile introduse de dispozițiile naționale. Regiunile și provinciile autonome pot adopta dispoziții restrictive suplimentare specifice, de natură locală.

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

Pentru informații despre călătoriile din/spre Italia, recomandăm să Vă documentați din surse oficiale privind alertele de călătorie a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene:

http://www.viaggiaresicuri.it/

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/italy/index_ro.htm

Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate, precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm să vă documentați pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării al Republicii Moldova: https://mfa.gov.md/ro/content/calatoreste-siguranta-alerte-de-calatorie-covid-19

7. INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Roma

https://italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

https://milano.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul Republicii Moldova la Padova

https://padova.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Data, ora ultimei actualizări: 21.01.2022

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Federală Germania, precum și pe pagina de facebook a Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt.

RESTRICȚII DE INTRARE

Autoritățile germane au introdus diverse categorii ale zonelor de risc pentru a le diferenția în dependență de gravitatea situației pandemice în țară. ➢ Categoria I – zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului SARS-CoV-2; ➢ Categoria II – zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de SARS-CoV-2 (Republica Moldova a fost introdusă în această categorie începând cu 19 septembrie 2021).

Excepție de la această regulă se aplică persoanelor vaccinate complet (începând cu 25 iunie 2021). Condițiile prealabile sunt:

1. persoana să fi primit ultima doză de vaccinare necesară;

2. să fi trecut cel puțin 14 zile de la ultima vaccinare; (pasagerii care au primit o doză de Janssen trebuie să primească și o doză de booster de Janssen, Moderna (Spikevax) de la Pfizer-BioNTech (Comirnaty) cu cel puțin 14 zile înainte de plecare.)

3. vaccinul să fie omologat la nivelul UE și să se regăsească pe pagina web al Institutului Paul Ehrlich La intrare în Germania, urmează a fi prezentat un certificat digital COVID al UE sau o dovadă comparabilă de vaccinare în germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

Certificatul trebuie să conțină în mod obligatoriu: a. datele personale ale persoanei vaccinate (cel puțin numele, prenumele și data nașterii); b. data vaccinării și numărul de vaccinări; c. denumirea vaccinului; d. denumirea bolii împotriva căreia s-a făcut vaccinarea; e. numele și adresa persoanei/instituției responsabile pentru efectuarea vaccinării f. confirmarea în scris sau în format electronic cu o semnătură electronică sau un sigiliu electronic calificat de către persoana responsabilă pentru efectuarea vaccinării; În cazul în care o astfel de indicație nu este posibilă din motive practice de ordin administrativ, eliberarea de către persoana/instituția responsabilă trebuie să fie evidențiată în mod corespunzător, în special prin intermediul ștampilelor sau al simbolurilor de stat.

Persoana urmează să se înregistreze online la www.einreiseanmeldung.de, cu includerea tuturor datelor personale, după care să primească un document de confirmare în format PDF care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea autorităților germane. De asemenea, pentru a evita obligativitatea carantinei, persoana urmează să încarce dovada vaccinării pe site-ul sus-menționat. În caz contrar, persoana este obligată să stea în carantină până la prezentarea dovezii vaccinării în modul stabilit de autoritățile germane.

CATEGORIILE EXCEPTATE

Pentru persoanele care nu sunt vaccinate complet cu un vaccin omologat la nivelul UE, rămân în continuare valabile regulile de intrare în Germania, i.e. doar dacă există motive care pot fi certificate la intrarea în țară, printre care:

(a) permis de ședere/domiciliul legal;

(b) contract de muncă în domenii precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;

(c) reuniune familială (soț/soție/copii minori). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară, este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;

(d) tratament medical, dacă există o confirmare de la doctor și dacă viața pacientului este în pericol. Persoana care urmează a fi tratată poate fi însoțită de până la 2 însoțitori;

(e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

Precizăm că la intrare în Germania urmează să fie prezentat un test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2 (de la 12 ani), efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

****

În cazul călătoriilor personalului calificat, urmează a fi prezentat contractul de muncă și un certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența fizică este importantă, iar prestația în muncă nu poate fi amânată sau executată la distanță. Confirmarea certificatului de către Ambasada Germaniei la Chișinău este opțională care ar putea facilita intrarea în RFG. Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Federale Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră.

Studenții ai căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta un certificat al instituției de învățământ în acest sens.

Vizitele de scurtă durată în scopuri de familie sunt permise (important: doar pentru rude de gradul I și II, precum soț, soție și copii minori), cu condiția că soțul/soția are un permis de ședere legal pe teritoriul Germaniei. În cazul respectiv, urmează a fi prezentate documentele de stare civilă (i.e. certificatul de căsătorie, certificatul de naștere) care urmează a fi legalizate și supralegalizate în mod corespunzător. Vizitele simple de familie pentru rudele de gradul I-II (i.e. copii care au atins majoratul, părinții copiilor majori, frații și buneii) nu sunt permise, cu excepția celor ”indispensabile”, precum înmormântările, decese, căsătorii, nașteri, cazuri de îmbolnăvire gravă. În cazurile respective, urmează a fi prezentate documentele care certifică circumstanțele date și care justifică necesitatea stringentă de călătorie în RFG.

De asemenea, sunt permise călătoriile în RFG în scopul încheierii căsătoriei cu un cetățean german. În cazul unor deplasări de scurtă durată în RFG în scopul vizitării partenerului de viață (prieten/prietenă) în raport cu care există o relație de lungă durată, este nevoie de a prezenta invitația partenerului/partenerei cet. german, copia pașaportului acestuia, o declarație de existență a relației a ambilor parteneri, precum și altor documente care demonstrează legătura între aceștia (de ex. poze, corespondența electronică, mesaje de pe rețelele de socializare, etc.).

Persoanele care sosesc din ”zonele de risc”, după intrarea în Germania, urmează să se autoizoleze pe termen de 10 zile (i.e. carantină). Verificarea îndeplinirii acestei obligații este asigurată de către autoritățile germane competente în baza informațiilor introduse în fișa epidemiologică de către călător. Termenul carantinei poate fi redus cu condiția că persoana a efectuat un test începând cu a 5-a zi după ce a intrat pe teritoriul Germaniei și doar de la momentul informării autorităților germane competente despre rezultatul negativ al testării. Testul pentru COVID-19 se poate efectua la medicul de familie. Autoritățile locale în domeniul sănătății plasează pe site opțiuni alternative de efectuare a testului respectiv. Mai multe informații le puteți obține apelând la 116 117.

Persoanele urmează să notifice autoritatea locală responsabilă pentru domeniul sănătății. Aceasta poate fi identificată în funcție de cod poștal al localității unde urmează a fi efectuată carantina, disponibilă online pe https://tools.rki.de/PLZTool/.

Persoana urmează să se înregistreze online la www.einreiseanmeldung.de, cu includerea tuturor datelor personale, după care să primească un document de confirmare în format PDF care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea autorităților germane. În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR. Având în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune măsurile restrictive adiționale sau poate decide anumite măsuri de relaxare a regulilor. Regulile de conduită, restricțiile sau măsurile de relaxare la nivel de land federal pot fi consultate pe pagina Cancelariei Federale - https://www.bundesregierung.de/.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL

Tranzitarea teritoriului german se permite în condițiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimțământul statelor de tranzit pe linia de retur. În acest caz, teritoriul german urmează a fi părăsit cât mai direct, cu evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție impuse în contextul crizei epidemiologice. Condițiile de tranzitare:

(1) durata aflării pe teritoriul Germaniei urmează a fi limitată la perioada necesară pentru tranzitarea Germaniei în drum spre destinația finală;

(2) intrarea în statul-destinație finală este permisă călătorului (aceasta se demonstrează prin viză, permisul de ședere în statul respectiv, pașaportul al statului respectiv, biletele de călătorie de pe aeroportul/gara feroviară în statul respectiv, etc.).

(3) Persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Federale Germania pe cale aeriană având o escală pe un aeroport din Germania (inclusiv persoanele care trec prin zona internațională de tranzit) urmează să prezinte un test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană sau engleză.

(4) Tranzitarea pe cale terestră a teritoriului german dinspre statele catalogate drept ”zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului SARS-CoV-2” (categoria I) și ”zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de SARS-CoV-2” este permisă doar cu prezentarea unui test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea deplasării în Germania. Călătoria urmează a fi înregistrată online în prealabil pe www.einreiseanmeldung.de. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: • În contextul deplasărilor în Republica Federală Germania, motivele de călătorie urmează a fi certificate corespunzător după natura urgenței lor. Reamintim că decizia de a admite străinii în țară o are polițistul de frontieră. La intrarea în Germania urmează a fi respectată cu strictețe măsura carantinei/autoizolării pentru 14 zile. Având în vedere caracterul descentralizat al deciziilor privitor la aplicarea măsurii respective, cetățenii urmează să se documenteze la direcția de sănătate publică în landul federal de destinație. Aceasta poate fi găsită ușor, introducând codul poștal de la domiciliu în caseta de căutare afișată pe pagina Institutului Robert-Koch -https://tools.rki.de/plztool/ Pentru informația aferentă măsurilor sanitare recomandate de RKI, puteți consulta prospectul electronic publicat disponibil în limba română – https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO.pdf?__blob=publicationFile precum și în limba rusă - https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania https://germania.mfa.gov.md/ro

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt https://frankfurt.mfa.gov.md/ro

Ambasada Republicii Federale Germania la Chișinău https://chisinau.diplo.de/md-ro

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova

Data ultimei actualizări: 20.01.2022

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova STARE DE URGENȚĂ: NU RESTRICȚII DE INTRARE:

Dacă călătoria dvs. provine din Republica Moldova, la intrare în Irlanda trebuie să prezentați:

Test negativ RT-PCR (cu cel mult 72 ore până la zbor) sau antigen (cu cel mult 48 ore) și dovada că ați fost vaccinat împotriva COVID-19 sau dovada validă de recuperare/vindecare de COVID-19 în ultimele 180 de zile

Dacă pasagerul nu va deține dovada validă a vaccinării, atunci va fi obligat:

• să prezinte dovezi ale unui test RT-PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de sosire în Irlanda;

Atenție!

Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani trebuie să aibă un test RT PCR negativ.

Toate condițiile pot fi consultate:

https://www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-international-travel/

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/

https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=

http://www.gov.ie/locatorform/

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html

http://www.inis.gov.ie/

https://www.dublinairport.com/

INFORMAȚII DE CONTACT: Ambasada Republicii Moldova la Dublin https://irlanda.mfa.gov.md/ Ambasada Irlandei la București https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/ Consulatul Onorific al Irlandei la Chișinău https://www.facebook.com/HconsulateofIrelandMD/

Data ultimei actualizări: 21.01.2022

Stare de urgență sanitară: DA

Starea de urgență sanitară a fost prelungită în Franța până pe 15 februarie 2022.

Restricții de intrare în Franța și categoriile exceptate:

Republica Moldova este clasată în zona roșie.

Persoanele (cu vârsta de la 12 ani) care călătoresc în Franța din Republica Moldova trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Primul caz :

- Sunteți vaccinat(ă) cu un vaccin recunoscut de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), și anume Pfizer/Comirnaty,Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield, sau Johnson&Johnson și ați primit a doua doză cu cel puțin 2 săptămâni înainte de plecare (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) sau doza unică cu cel puțin 4 săptămâni (Johnson & Johnson) sau doza unică cu cel puțin 2 săptămâni dacă ați avut un antecedent de COVID. Astfel puteți călători în Franța fără motiv imperios.

- Dacă ați fost infectat cu Covid-19 și ați primit doza unică va trebui să prezentați un certificat de la medic privind restabilirea după infectare.

- La aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, trebuie să prezentați testul PCR negativ sau un test antigenic (care detectă proteina N a SARS-CoV-2) realizat în laboratoriu cu cel mult 48 de ore înainte de îmbarcare.

-Va trebuie să completați o atestare pe onoare privind lipsa simptomelor de infectare cu Covid-19 și lipsa contactului cu persoane confirmate pozitiv cu Covid-19. De asemenea, să completați o atestare privind acordul de a fi supus unui test antigenic sau a unui examen biologic de depistare virologică care va fi realizat la sosirea în Franța.

Al doilea caz :

- Nu sunteți vaccinat(ă), dar faceți parte din următoarele categorii de călători pentru care se permite intrarea în Franța din afara spațiului european;

1. Cetățean de naționalitate franceză, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii lor;

2. Cetățean al Uniunii Europene sau al Principatului Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican, precum și soțul/soția acestora (căsătorit, uniune civilă, partener, la prezentarea justificativelor) și copiii lor, care își au reședința principală în Franța;

3. Cetățean al unei țări terțe, titular al unui permis de ședere valabil francez sau european sau al unei vize de lungă ședere, având reședința principală în Franța (valabil numai dacă plecarea din Franța continentală este înainte de 31 ianuarie 2021 sau a fost justificată de un motiv excepțional);

4. Cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă ședere eliberată în temeiul reîntregirii familiale sau a reîntregirii familiale a refugiaților. Beneficiari de protecție subsidiară și apatrizi;

5. Student înscris la cursuri de limba franceză ca limbă străină în cadrul înscrierii la studii universitare sau admis la concurs universitar sau înscris la studii universitare pentru anul de studii 2021-2022. Cercetător care se stabilește în Franța la invitația unui laborator de cercetare pentru activități de cercetare care necesită prezența sa fizică, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii lor;

6. Lucrători sau prestatori de servicii de transport terestru, maritim și aerian, inclusiv șoferii oricărui vehicul care transportă bunuri detinate utilizării pe teritoriul Franței, precum și cei care tranzitează Franța sau călătoresc pentru a ajunge la locul de plecare sau instruire;

7. Cetățean străin care se află în funcție într-o misiune diplomatică sau consulară sau organizație internațională cu sediul în Franța, soțul/soția și copiii acestora sau cetățean străin care se află în Franța din motiv profesional imperios, în baza unui ordin de misiune emis de statul de origine ;

8. Cetățean al unei țări terțe, în tranzit mai puțin de 24 de ore în zona internațională.

- La aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, trebuie să prezentați testul PCR negativ sau un test antigenic (care detectă proteina N a SARS-CoV-2) realizat în laboratoriu cu cel mult 48 de ore înainte de îmbarcare.

-Va trebuie să completați o atestare pe onoare privind lipsa simptomelor de infectare cu Covid-19 și lipsa contactului cu persoane confirmate pozitiv cu Covid-19. De asemenea, să completați o atestare privind acordul de a fi supus unui test antigenic sau a unui examen biologic de depistare virologică care va fi realizat la sosirea în Franța.

- La sosirea în Franța veți fi plasat în regim de autoizolare de 10 zile la o adresă determinată, măsură care va fi verificată. Prin urmare, va trebui să prezentați un justificativ de domiciliu sau gazdă (rezervare la hotel) adaptate pentru autoizolare. În vederea stopării răspândirii variantei Delta a Coronavirusului, este obligatorie prezentarea permisului sanitar în următoarele circumstanțe:

- începând cu 21 iulie 2021 – în toate spațiile de cultură și de agrement care reunesc mai mult de 50 de persoane (teatre, parcuri de distracții, săli de concert, festivaluri, săli de sport, cinematografe);

- începând cu 9 august 2021 – în cafenele, restaurante, centre comerciale (la decizia prefecților în cazul creșterii numărului de îmbolnăviri în regiune), spitale (cu excepția urgențelor), case de bătrâni, instituții medico-sanitare, călătorii în avion, tren și autocar pentru traseele de lungă distanță.

Permisul sanitar reprezintă una din următoarele condiții: - dovada vaccinării complete (7 zile de la administrarea dozei a doua a vaccinului Pfizer, Moderna, AstraZeneca; 4 săptămâni de la administrarea vaccinului cu o singură doză Johnson&Johnson; 7 zile de la administrarea vaccinului persoanelor care au suferit de Covid) - https://attestation-vaccin.ameli.fr/;

- dovada testului negativ Covid-19 (antigenic sau RT-PCR) efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de accesul la eveniment sau cu cel mult 72 de ore în cazul călătoriilor;

- rezultatul testului RT-PCR sau antigenic pozitiv care atestă reabilitarea după Covid-19,care datează cu cel puțin 11 zile și cel mult 6 luni.

Procedura privind obținerea permisului sanitar francez în cazul vaccinării în afara UE,inclusiv pentru persoanele vaccinate în RM:

https://franta.mfa.gov.md/content/procedura-de-ob%C8%9Binere-permisului-sanitarfrancez-%C3%AEn-cazul-vaccin%C4%83rii-%C3%AEn-afara-ue-cu-unul-din

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-duministere/informations-coronavirus-covid-19/demande-de-passe-sanitaire-en-cas-devaccination-a-l-etranger-procedure-pour-64244/


Data ultimei actualizări: 14.01.2022

Începând cu data de 9 ianuarie 2022, condițiile de intrare a cetățenilor străini în Israel sunt următoarele:

Va fi permisă intrarea cetățenilor străini vaccinați/recuperați (așa cum este definit de către Ministerul Sănătății al Israelului : (https://corona.health.gov.il/ru/abroad/arriving-foreign-nationals/ ) din țările cu statutul ”portocalii” – cu condiția completării în prealabil a unui formular online, a efectuării unui test PCR sau antigen înainte de îmbarcarea în zbor (testele urmează a fi efectuate cu 72 ore ( test PCR ) și respectiv 24 ore (test antigen), a unui test PCR pe sensul de intrare în Israel urmată de izolare timp de 24 de ore sau până la primirea unui rezultat negativ al testului (oricare este mai devreme).

Republica Moldova are statut ”PORTOCALIU” (https://corona.health.gov.il/ru/country-status/?countryId=307 ).

Cetăţenilor străini nevaccinati/nerecuperaţi (aşa cum este definit de Ministerul Sănătăţii) nu li se va permite să intre în Israel. Cetăţenii străini din ţările cu statut ”roşii”, cu excepţia celor a căror intrare a fost aprobată de Comitetul pentru excepţii, nu vor avea voie să intre în Israel. Persoanele care din motive umanitare au necesitatea de a obține permisiunea Comitetului pentru excepții al Guvernului Statului Israel, o pot obține dacă transmit o solicitare în cest sens pe link-ul indicat: https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael%40mofa.gov.il#!requestDetails

Cetăţenii străini care sunt rezidenţi permanenţi ai Statului Israel sau deţinători de Vize de tip A1, A2, A3, A4, A5 și B1, B3, B4 care sunt complet vaccinați și care solicită revenirea în Israel din călătoria lor în străinătate, urmează să depună o cerere completând formularul on-line cu cel mult 48 de ore înainte de zborul lor către Israel. Formularul online urmează a fi completat și transmis la următorul link: https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral


Data ultimei actualizări: 06.01.2022

Începând cu data de 09 ianuarie 2022, autoritățile britanice au stabilit noi reguli de intrare.

Călătorii vaccinați în cadrul programelor de vaccinare (cu cel puțin 14 zile înainte de sosirea în UK) aprobate de autoritățile UK (programul UK, SUA, EU și alte state conform link-ului) au obligavitatea de a prezenta următoarele confirmări:

Dovada vaccinării complete în cadrul unor programe recunoscute de autoritățile britanice. Vaccinele acceptate sunt: Covaxin, Moderna, Janssen (single dose vaccine), Novavax (Nuvaxovid and Covovax) - from 4am, Monday 10 January, Oxford/AstraZeneca, Pfizer BioNTech, Sinopharm Beijing, Sinovac-CoronaVac.

Dovada rezervării unui test COVID (PCR sau Antigen(Lateral Flow Device)) care urmează să fie efectuat în a doua zi de la sosire.

Formularul passenger locator form, se completeaza începînd cu 48 de ore înainte de data zborului sau în ziua zborului cel tîrziu. După completarea formularului veți primi o confirmare pe e-mail cu un QR code care se prezinta la check-in/boarding, și la sosire în Londra.

Călătorii nevaccinați (sau vaccinați incomplet sau vaccinați în cadrul unor programe nerecunoscute de autoritățile UK, sau nu au termenul de 14 zile de dupa vaccinarea completa) trebuie obligator să prezinte următoarele documente înainte de plecare:

Un test (PCR sau Antigen(Lateral Flow Device)) pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu rezultat negativ, efectuat cu cel mult 2 zile înainte de a călători, eliberat în limba engleză;

Formularul passenger locator form, se completeaza începînd cu 48 de ore înainte de data zborului sau în ziua zborului cel tîrziu. După completarea formularului veți primi o confirmare pe e-mail cu un QR code care se prezinta la check-in/boarding, și la sosire în Londra.

Codul de rezervare a două teste pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, care vor fi efectuate în ziua a 2-a si a 8-a de la sosirea în Marea Britanie (rezervarea se poate face aici).

Pasagerul trebuie să se autoizoleze timp de 10 zile.

Important!

Pasagerii care s-au aflat / tranzitat în ultimele 10 zile pînă la plecarea spre UK în una din țările ce se află pe lista țărilor roșii nu pot călători la cursele cu aterizare pe Aeroportul Stansted din Londra (unde Air Moldova operează zboruri).

Lista țărilor roșii puteţi găsi aici.

Mai multe informații despre noile condiții de călătorie sunt disponibile aici.

Este o cerință obligatorie să purtați mască în transportul public din Marea Britanie.

Nerespectarea regulilor menționate mai sus este considerată o infracțiune, care presupune amenda sau închisoare.

Vă rugăm să vizitați www.gov.uk/uk-border-control pentru recomandări detaliate de sănătate publică și cerințe pentru intrarea în Marea Britanie.

Data ultimei actualizări: 21.01.2022

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei https://www.facebook.com/MoldovainTurkey

STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE: Regulile de intrare în Turcia pentru cetățenii străini, în vigoare din 27 noiembrie 2021:

1. Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Turcia în baza documentelor/certificatelor eliberate de OMS (Organizația Mondială a Sănătății) sau Ministerul Sănătății ce atestă că le-au fost administrate minim două doze de vaccin (o doză pentru Johnson și Johnson), cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în Turcia sau au fost bolnavi de COVID-19 în ultimele șase luni, începând cu ziua a 28-a de la primului test PCR cu rezultat pozitiv. În acest caz nu vor fi obligați să prezinte Test PCR/Test rapid antigen cu rezultat  negativ și nu li se vor aplica măsuri de carantină.

În cazul neprezentării unui certificat de vaccinare sau a documentelor care să indice că persoana a avut boala COVID-19, se consideră necesar prezentarea unui Test Negativ PCR, efectuat în ultimele 72 de ore înainte de sosire în Turcia sau un test rapid antigen efectuat în ultimele 48 de ore, înainte de intrare în Turcia. Pentru a intra în Turcia, pe lângă testele PCR, vor fi acceptate testele ARN și cele cu acid nucleic.

Persoanele care intenționează să călătorească în Turcia, inclusiv cei în transfer și cei până la 12 ani, sunt obligate să completeze un formular electronic, cu 72 de ore înainte de călătorie. Persoana care completează ancheta, accesată poate fi accesată pe pagina web a Ministerului Sănătății al Turciei: https://register.health.gov.tr/, trebuie să indice: numele, prenumele, sexul, modalitatea de deplasare, numărul de pașaport, cetățenia, țara de origine, emailul, numărul de telefon, data de sosire (formularul poate fi completat în una din limbile: engleză, rusă, spaniolă, germană). După completarea chestionarului online, acesta trebuie să fie tipărit sau descărcat pe un smartphone, tabletă sau alt dispozitiv. Formularul urmează a fi prezentat reprezentantului companiei aeriene la aeroport, înainte de plecare și poate fi verificat la intrarea în Turcia de către organele competente. Persoanele care vor indica informații eronate în anchetă, riscă sancțiuni administrative, până la interdicția temporară de a intra pe teritoriul Turciei. În baza informațiilor completate, va fi generat automat un cod HES individual, cu ajutorul căruia persoanele vor putea fi contactate de autorități, în cazul în care acestea sau cei cu care a fost în contact în timpul călătoriei și sejurului, sunt bolnavi de COVID-19. Din acest motiv este foarte important ca informația inclusă în anchetă să fie una veridică.

Pentru mai multe informații despre codul HES, vă rugăm să consultați pagina

https://www.turkishairlines.com/en-us/announcements/coronavirus-outbreak/hescode/ .

CATEGORIILE EXCEPTATE: Restricțiile menționate nu se aplică pasagerilor care se află în tranzit/transfer prin Turcia, membrilor echipajelor aeronavelor și navelor maritime, copiilor cu vârsta sub 12 ani.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Restricțiile menționate nu se aplică pentru pasagerii care se află în tranzit/transfer prin Turcia.

MĂSURI PE PLAN INTERN: Din luna iulie 2021 sunt anulate restricțiile de circulație pe timp de noapte și din weekend, cele de circulație în transportul public și cele legate de călătoriile inter-urbane. Instituțiile și organizațiile publice au revenit la programul normal de activitate. Totodată, rămân în vigoare restricțiile introduse începând cu 02.12.2020, și anume: - purtarea obligatorie a măștilor în toate locurile publice; - respectarea distanței sociale de minim 1.5 m.; - fumatul este strict interzis în zonele publice aglomerate (inclusiv centrul orașului, bulevarde și străzi principate); - pentru intrarea în instituții publice, centre comerciale și pentru călătoriile cu avionul, trenul, corabia, autobuse inter-urbane, persoanele vor trebui să prezinte codurile electronice HES individuale, disponibile printr-o aplicație gratuită pentru smartphone, pentru a-și demonstra starea de sănătate (codurile HES pot fi obținute aici https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir sau expediind un sms la nr. 2023 indicând ,,HES nr. cărții de identitate și anul nașterii”). Lista laboratoarelor autorizate unde se pot face teste pentru COVID-19 poate fi accesată la adresa electronică: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html Se recomandă verificarea restricțiilor la nivel de provincie, deoarece autoritățile locale au dreptul de a impune restricții suplimentare, în cazul agravării situației epidemiologice.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

https://covid19.saglik.gov.tr/

https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/

https://corona.cbddo.gov.tr/ http://web.shgm.gov.tr/en https://tga.gov.tr/

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Ankara

https://turcia.mfa.gov.md/ https://www.facebook.com/MoldovainTurkey