Datele din pașaport

SCHIMBAREA DATELOR DE PAȘAPORT ALE PASAGERILOR

  1. Bazându-se pe dreptul transportatorilor aerieni de a stabili în mod independent proceduri și reguli privind modificarea datelor de pașaport în biletul emis al pasagerului sau de a refuza furnizarea unui astfel de bilet unui pasager (sau unui agent care a emis un astfel de bilet), FLYONE își rezervă dreptul de a nu permite modificarea datelor după emiterea biletelor, prin includerea unor remarci/modificări în rezervare.
  2. Persoana care efectuează rezervarea biletului poartă răspundere pentru corectitudinea datelor personale ale pasagerului introduse în rezervare.
  3. În cazul unei erori comise în biletul emis, cum ar fi: numărul documentului de transport al pasagerului, tipul documentului, data nașterii (cu excepția cazului în care greșeala a dus la modificarea categoriei Pasagerului – copil până la 2 ani (infant), copil între 2 și 12 ani (child), adult (adult)), data eliberării documentului, perioada de valabilitate și sexul pasagerului, FLYONE permite corectarea unor astfel de erori numai la ghișeul de check-in al aeroportului, cu condiția ca, în timpul înregistrării, pasagerul să informeze agentul de la ghișeul de check-in despre greșelile comise la rezervarea biletelor. În cazul în care această condiție este îndeplinită, agentul de check-in, reprezentant al companiei FLYONE, va corecta în mod gratuit eroarea comisă în datele personale ale pasagerilor (care face parte din categoria indicată în acest paragraf), finalizând procedura prin emiterea unui permis de îmbarcare pasagerului la ghișeul de check-in al aeroportului (Indiferent dacă pasagerul a efectuat sau nu online check-in pe site-ul companiei FLYONE). Pasagerul ale cărui date cu caracter personal sunt indicate în mod greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura menționată în acest paragraf pentru corectarea acestei erori, nu va fi admis pentru zbor.

    Corectarea erorilor efectuate cu privire la data nașterii pasagerului, în conformitate cu procedura sus-menționată, a cărei corectare duce la o modificare a categoriei pasagerilor (a se vedea mai sus) nu este permisă. În acest caz, pentru obținerea rambursării costului biletului rezervat cu asemenea erori se vor aplica regulile tarifare conform cărora a fost achiziționat biletul.
  4. În cazul în care pasagerul sau persoana care a efectuat rezervarea identifică o eroare în biletul deja emis, în privința numelui sau prenumelui pasagerului, iar numărul total de corectări propuse nu depășește două litere (fie două litere în nume sau două litere în prenume, sau o literă în nume și o literă în prenume, sau o singură literă în nume sau o singură literă în prenume), FLYONE permite corectarea unor astfel de erori la ghișeul de check-in al aeroportului, cu condiția ca, în timpul înregistrării, pasagerul de sine statator va informa agentul de la ghișeul de check-in despre greșelile comise la rezervarea biletelor. Corectarea erorilor menționate în acest paragraf este posibilă numai după ce pasagerul a achitat taxa de înregistrare stabilită de tariful (Grupul de tarife), indiferent dacă pasagerul a efectuat check-in on-line sau nu. În cazul unui bilet în care s-au comis astfel de erori, emis în conformitate cu tariful (Grupul de tarife) care, conform regulilor sale, nu impune plata unei taxe de înregistrare la ghișeul de check-in al aeroportului, corectarea erorilor specificate în acest paragraf sunt gratuite. După corectarea erorii, pasagerului i se elibera un permis de îmbarcare la ghișeul de check-in al aeroportului.

    Pasagerul ale cărui date cu caracter personal sunt indicate greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura pentru corectarea erorii, menționată în acest paragraf, nu va fi admis pentru zbor.
  5. În cazul în care, într-un bilet deja emis, călătorul sau persoana care efectuează rezervarea identifică că numele și prenumele pasagerului sunt expuse în ordinea greșită, compania FLYONE permite corectarea unor astfel de erori numai la ghișeul de check-in al aeroportului, cu condiția ca, în timpul înregistrării, pasagerul să informeze agentul de la ghișeul de check-in despre greșelile comise la rezervarea biletelor. În cazul în care această condiție este îndeplinită, agentul de check-in, reprezentant al companiei FLYONE va corecta în mod gratuit eroarea comisă în datele personale ale pasagerilor (care face parte din categoria indicată în acest paragraf), finalizând procedura prin emiterea unui permis de îmbarcare pasagerului la ghișeul de check-in al aeroportului (Indiferent dacă pasagerul a efectuat sau nu online check-in pe site-ul companiei FLYONE). Pasagerul ale cărui date cu caracter personal sunt indicate în mod greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura pentru corectarea erorii, menționată în acest paragraf, nu va fi admis pentru zbor.
  6. FLYONE nu permite modificarea numelui sau a prenumelui pasagerului ca urmare a schimbării acestuia în urma căsătoriei, etc., dacă numărul de corectări propuse în nume sau prenume depășește două litere (fie două litere în nume sau două litere în prenume, sau o literă în nume și o literă în prenume, sau o singură literă în nume sau o singură literă în prenume).
În acest caz, pentru obținerea rambursării costului biletului rezervat cu asemenea erori, se vor aplica regulile tarifare conform cărora a fost achiziționat biletul.