Datele din pașaport

Conformitatea și modificarea datelor cu caracter personal în biletul emis.

Persoana care efectuează rezervarea biletului poartă răspundere pentru corectitudinea datelor personale ale pasagerului introduse în rezervare.

1. În cazul unei erori comise în biletul emis, cum ar fi: numărul documentului de transport al pasagerului, tipul documentului, data nașterii (cu excepția cazului în care greșeala a dus la modificarea categoriei Pasagerului – copil până la 2 ani (infant), copil între 2 și 12 ani (child), adult (adult)), data eliberării documentului, perioada de valabilitate și sexul pasagerului, FLYONE permite corectarea unor astfel de erori numai la ghișeul de check-in al aeroportului, cu condiția ca, în timpul înregistrării, pasagerul să informeze agentul de la ghișeul de check-in despre greșelile comise la rezervarea biletelor.
În cazul în care această condiție este îndeplinită, eroarea comisa in datele personale ale pasagerilor se va corecta în mod gratuit, finalizând procedura prin emiterea unui tichet de îmbarcare la ghișeul de check-in al aeroportului (Indiferent dacă pasagerul a efectuat sau nu online check-in pe site-ul companiei FLYONE). Pasagerul ale cărui date cu caracter personal sunt indicate în mod greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura menționată pentru corectarea acestei erori, nu va fi admis pentru zbor.
Corectarea erorilor efectuate cu privire la data nașterii pasagerului, în conformitate cu procedura sus-menționată, a cărei corectare duce la o modificare a categoriei pasagerilor (a se vedea mai sus) nu este permisă. În acest caz, pentru obținerea rambursării costului biletului rezervat cu asemenea erori se vor aplica regulile tarifare conform cărora a fost achiziționat biletul.

2. În cazul în care pasagerul sau persoana care a efectuat rezervarea identifică o eroare în numele sau prenumele pasagerului în biletul deja emis, iar numărul total de corectări propuse nu depășește 3 caractere și fonetic numele nu se modifică, pasagerul nu va achita taxa de modificare a numelui, ci doar taxa de înregistrare în conformitate cu brandul tarifar aplicat în rezervarea acestuia. Taxa de înregistrare nu va fi aplicată dacă pasagerul va fi înregistrat online la cursă și va deține tichetul de îmbarcare în formatul solicitat de către companie. În cazul în care numărul de corectări propuse depășește 3 caractere și numele este deformat din punct de vedere fonetic, pasagerul va achita taxa de modificare a numelui, în valoare de 70 de euro, iar în cazul în care eroarea va fi depistată în timpul înregistrării pasagerului la aeroport, acesta va fi obligat să achite atât taxa de modificare a numelui, în valoare de 70 euro, precum și taxa de 36-40 de euro pentru înregistrare (check-in).

*Corecția/modificarea numelui nu poate fi aplicată unui bilet utilizat parțial.

3. Pasagerul ale cărui nume /prenume sunt indicate greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura pentru corectarea erorii, menționată în acest paragraf, nu va fi admis pentru zbor.

4. Taxa pentru schimbarea numelui si a prenumelui.