Datele din pașaport

Conformitatea și modificarea datelor cu caracter personal în biletul emis.

Persoana care efectuează rezervarea biletului poartă răspundere pentru corectitudinea datelor personale ale pasagerului introduse în rezervare.

1. În cazul unei erori comise în biletul emis, cum ar fi: numărul documentului de transport al pasagerului, tipul documentului, data nașterii (cu excepția cazului în care greșeala a dus la modificarea categoriei Pasagerului – copil până la 2 ani (infant), copil între 2 și 12 ani (child), adult (adult)), data eliberării documentului, perioada de valabilitate și sexul pasagerului, FLYONE permite corectarea unor astfel de erori numai la ghișeul de check-in al aeroportului, cu condiția ca, în timpul înregistrării, pasagerul să informeze agentul de la ghișeul de check-in despre greșelile comise la rezervarea biletelor.
În cazul în care această condiție este îndeplinită, eroarea comisa in datele personale ale pasagerilor se va corecta în mod gratuit, finalizând procedura prin emiterea unui tichet de îmbarcare la ghișeul de check-in al aeroportului (Indiferent dacă pasagerul a efectuat sau nu online check-in pe site-ul companiei FLYONE). Pasagerul ale cărui date cu caracter personal sunt indicate în mod greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura menționată pentru corectarea acestei erori, nu va fi admis pentru zbor.
Corectarea erorilor efectuate cu privire la data nașterii pasagerului, în conformitate cu procedura sus-menționată, a cărei corectare duce la o modificare a categoriei pasagerilor (a se vedea mai sus) nu este permisă. În acest caz, pentru obținerea rambursării costului biletului rezervat cu asemenea erori se vor aplica regulile tarifare conform cărora a fost achiziționat biletul.

2. În cazul în care pasagerul sau persoana care a efectuat rezervarea identifică o eroare în biletul deja emis, în privința numelui sau prenumelui pasagerului, iar numărul total de corectări propuse nu depășește 3 caractere , pasagerul va achita taxa de înregistrare în conformitate cu brandul tarifar aplicat în rezervarea acestuia. Taxa de înregistrare nu va fi aplicată dacă pasagerul va fi înregistrat online la cursă și va deține tichetul de îmbarcare în formatul solicitat de către companie.

3. Pasagerul ale cărui nume /prenume sunt indicate greșit în biletul emis și care nu a urmat procedura pentru corectarea erorii, menționată în acest paragraf, nu va fi admis pentru zbor.

4. FLYONE permite modificarea numelui sau a prenumelui pasagerului in biletul deja emis aplicînd Taxa pentru schimbarea numelui si a prenumelui.