Tipuri de pasageri

Flyone flight

Copii minori și infanți

FLYONE stabilește o taxă fixă de 25EUR pentru copiii cu o vârstă de 0-23 luni, 45 EUR din aeroporturile STN, BCN, MAD.

În cazul în care călătoriţi cu mai mulţi copii (vârsta 0-23 luni), pentru al 2-lea copil veţi cumpăra bilet cu o reducere de 25% din tariful LOYAL sau ADVANTAGE plătit de un adult, sau tarif pentru adult fără reducere în tariful Standard cu acordarea locului separat.

Pentru copiii cu vârsta de 2-11 ani se aplică o reducere de 25% din pachetul LOYAL sau ADVANTAGE plătit de un adult sau tarif pentru adult fără reducere în tariful Standard, cu condiția că aceștia sunt însoțiți de adulți cu vârsta de 18 ani sau mai mult. Există şi excepţii de la regulă, în cazul dacă se aplică tarife speciale/promoţionale.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Call Centrul FLYONE apelând 373 22 100003.

Flyone flight

Minori neînsoțiți (UMNR)

Serviciul UMNR este obligatoriu pentru următorii minori neînsoțiți:

- Cu vârsta de 5-18 ani pentru cetățenii Republicii Moldova
- Cu vârsta 5-12 ani pentru cetățenii străini.


Condiții pentru UMNR cetățeni ai Republicii Moldova:
- Confirmare prealabilă de la compania operator, care trebuie solicitată prin intermediul sistemelor de rezervări;
- Garanția plății pentru serviciul UMNR (rugăm să vă adresați la reprezentanții companiei FlyOne sau la agențiile autorizate ale acesteia);
- Procură din partea părinților sau tutorilor cu privire la permisiunea trecerii frontierei de către minor. (pentru informații adiționale rugăm să apelați Call Centrul companiei FLYONE – 022100003).

Condiții pentru UMNR ce nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova:
- Confirmare prealabilă de la compania operator, care trebuie solicitată prin intermediul sistemelor de rezervări;
- Garanția plății pentru serviciul UMNR (rugăm să vă adresați la reprezentanții companiei Fly One sau la agențiile autorizate ale acesteia).

Un document prestabilit pentru UMNR va fi completat de părinți sau tutori, care au obligația să supravegheze minorul neînsoțit și să se afle pe teritoriul Aeroportului de decolare până în momentul decolării aeronavei.

Din motive de siguranță minorii neînsoțiți nu pot fi așezați pe locurile de lângă ieșirile de urgență.

Copiii cu vârsta de mai puțin de 5 ani nu vor fi acceptați ca UMNR.

Pentru a asigura o călătorie plăcută minorului, rugăm să vă informaţi suplimentar despre toate documentele necesare pentru călătoria acestuia, atât în țara lui de reședință, cât și în țările de plecare, sosire sau tranzit. Costul serviciului – 70 EURO per zbor.

* Acest serviciu nu poate fi oferit pentru destinația Chisinau-Paris, Paris-Chisinau

Flyone flight

Femei însărcinate

Compania Aeriană FLYONE acceptă spre transportare femeile însarcinate în termen de până la 35 de săptămâni inclusiv.

Astfel, femeile însărcinate in termenul de la 28 – 35 de săptămâni vor prezenta mandatoriu certificatul medical emis de către medicul curant cu 72 de ore înante de zbor.

Din motive de siguranță a zborului, femeile însărcinate nu vor fi așezate la ieșirile de urgență ale aeronavei.

Flyone flight

Pasageri cu mobilitatea redusă

Acceptarea la cursă a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii are la bază doi factori principali.  

Aceştia sunt:
- Abilitatea agentului Handling de a oferi asemenea tip de servicii (echipamentul necesar şi personalul instruit)
- Limitările (numărul maxim de PMR la bord pe tipul de avion, acceptarea la bord a anumitor categorii de PMR)

Asigurarea confortului călătoriei unei persoane cu dizabilităţi implică o serie de factori cum ar fi; starea de sănătate a pasagerului, echipamentul solicitat, transportatorii aerieni şi, nu în ultimul rând, tipul aeronavelor.

Din acest motiv, este necesar ca pasagerul să solicite serviciul pentru persoanele cu dizabilităţi cu cel puţin 72 de ore înainte de zbor, pentru ca transportatorul să facă toate aranjamentele necesare în acest sens. Solicitarea dată se face, de obicei, în momentul rezervării biletului, unde agentul introduce toată informaţia necesară.

În cazul în care pasagerul suferă de anumite boli considerate cazuri medicale, compania FLYONE va solicita adiţional certificate medicale care atestă starea de sănătate a pasagerului. În acest sens, formularul special MEDIF va fi completat de către medicul curant al pasagerului şi transmis companiei.

Pentru noi este foarte important să cunoaştem şi în ce măsură vă este afectată mobilitatea. Vă puteţi ghida de aceste trei categorii pentru a stabili gradul de dizabilitate:
WCHR – Wheelchair Ramp: Pasagerul solicită scaunul cu rotile doar pentru a parcurge distanţe lungi  şi este capabil să urce treptele fără asistenţă;
WCHS – Wheelchair Steps: Pasagerul poate parcurge distanţe scurte pe propriile picioare, însă nu poate urca scările;
WCHC – Wheelchair Cabin: Pasagerul solicită asistenţă permanentă. Nu se poate deplasa la bord fară ajutorul unei alte persoane, iar scaunul rulant propriu este o necesitate continuă.

În cazul în care pasagerul va călători cu scaunul personal, acesta va contacta transportatorul pentru a-l informa în legătură cu greutatea, dimensiunile şi alte caracteristici speciale ale acestuia (ex: pliabil/ne-pliabil, sport/cu acţionare electrică, etc).

Scaunele rulante propulsate de un motor electric, alimentat de o baterie sunt acceptate spre transport doar în baza unor condiţii speciale. Întâi de toate, aceste baterii trebuie să fie de tip “uscat”, sau cu gel, pentru a evita scurgerea de lichide şi trebuie demontate pentru a putea fi izolate separat, înainte de îmbarcare. Scaunele rulante electrice alimentate de baterii umede sau lithium nu vor fi acceptate spre transport.

Compania FLYONE nu va percepe taxe suplimentare (transport gratuit) pentru transportul echipamentului de mobilitate (scaun rulant, cârje sau alte echipamente auxiliare). Echipamentul se va transporta doar la cală.

Animalele de companie ghid, pentru PMR

Patrupezii ghid, care însoţesc un pasager cu mobilitate redusă, sunt acceptați la bordul aeronavei absolut gratuit, iar pasagerul va informa compania despre acest lucru încă din momentul rezervării biletului.
Animalele Ghid (câinii), sunt acceptate cu următoarele condiţii:
• Greutatea şi mărimea nu este restricţionată
• Pasagerul trebuie să deţină un certificat, care confirmă statutul de „Animal Ghid”
• Nu este permis să se deplaseze prin aeronavă
• Nu trebuie să ocupe un scaun
• Nu trebuie plasaţi în container
• Trebuie sa fie echipaţi cu botniţă şi lesă

Pasagerii cu deficienţe (parţiale) auditive sau vizuale

Dacă pasagerul suferă de deficienţe auditive sau vizuale (parţiale), este recomandat ca acesta să informeze agentul/compania, în momentul rezervării biletului, pentru a putea beneficia de asistenţa cuvenită. Nu este necesară însă prezentarea vreunui act medical care să confirme acest lucru.

Pasagerii nevăzători sau surzi vor putea călători doar însoţiţi. De menţionat că pasagerii cu mobilitate redusă sau cu deficienţe de percepţie senzorială îşi pot exprima preferinţa pentru locul ocupat la bord. Cu toate astea, din considerente legate de siguranţa zborului acestea pot fi restricţionate pe anumite rânduri (ex: ieşirile de siguranţă).
Flyone flight

Copiii fără loc

Taxa pentru copiii cu o vârsta de 0-23 luni este de 25 euro (indiferent de grupul tarifar aplicat).

În cazul în care călătoriţi cu mai mulţi copii (vârsta 0-23 luni), pentru al 2-lea copil veţi procura bilet cu o reducere aplicată ca pentru copiii cu vârsta de 2-11 ani din tariful plătit de un adult, cu acordarea locului separat.


Pentru copiii cu vârsta de 2-11 ani se aplică o reducere de 25% din tariful de bază cu condiția că aceștia sunt însoțiți de adult cu vârsta de 18 ani sau mai mult.

Informaţii suplimentare puteţi obţine la Call Centrul FLYONE apelând 373 22 100003.

Flyone flight

Transportarea animalelor de companie

FLYONE acceptă spre transport doar câini şi pisici, doar cu acordul preventiv al companiei. Transportarea acestora se va efectua în containere speciale şi numai în habitaclul aeronavei. Nu se acceptă transportarea  animalelor în cală.

Condiţiile speciale de transportare a animalelor în/din state ca Marea Britanie, Irlanda, Emiratele Arabe Unite, Republica Ceha şi Portugalia face imposibilă această sarcină pentru compania FLYONE.

La vremea procurării biletului, pasagerul va trebui să comunice agentului intenţia de a transporta animale. Pentru transportarea animalelor se percepe o taxă suplimentară de 70 euro, astfel că greutatea animalelor şi greutatea containerelor ori a hranei pentru acestea, nu va fi inclusă în norma de transportare gratuită a bagajelor.

Masa totală a containerului admisă la transportare nu trebuie să depăşească 8kg, iar suma dimensiunilor 115 cm (50 x 40 x 25).

Pentru a putea fi acceptate la bord, pasagerul va trebui să semneze o declaraţie specială, în care se va consemna faptul că îşi asumă toată răspunderea pentru transportarea de animale de companie. Un singur animal de companie per pasager poate fi acceptat spre transportare.
Compania aeriană nu va putea fi atrasă la răspundere pentru vătamarea, pierderea, îmbolnăvirea sau moartea animalului transportat, cât şi pentru neacceptarea acestuia la destinaţia transportată sau în punctul de tranzitare spre destinaţia transportată.

Pentru transportarea animalelor de companie, pasagerul va trebui să prezinte următoarele acte şi să îndeplinească urmatoarele condiţii:
- Paşaportul animalului de companie
- Certificat special privind starea sănătăţii animalului
- Carnetul vaccinărilor
- Permisul de export / import / transit
- Animalul trebuie să aibă un dispozitiv electronic (transponder) sau un tatuaj vizibil

Pasagerii, care călătoresc cu animale în ţările UE din ţări terţe non UE, trebuie să îndeplinescă cerinţele pentru transportarea animalelor conform Regulamentului (CE) Nr. 998/2003, care prevăd următoarele:
-Identificarea: animalul transportat trebuie să fie identificat printr-un dispozitiv electronic (transponder) şi să fie însoţit de un certificat de sănătate eliberat de către un veterinar oficial desemnat de autoritatea compententă a statului din care provine animalul (sau la reintrare în UE de un paşaport tip UE), care să ateste valabilitatea vaccinării antirabice (revaccinării) şi conformitatea cu toate normele sanitare din acest regulament
- Vaccinarea antirabică: animalul trebuie sa fi fost supus vaccinării contra rabiei şi trebuie să fi fost supus unei analize de sânge ulterioare, cu scopul titrării anticorpilor de protecţie întru verificarea eficacităţii vaccinării antirabice. Testul poate fi realizat la cel puţin 30 zile de la vaccinare şi cu trei luni înainte de momentul călătoriei la un laborator autorizat de CE.

Nota: Perioada de aşteptare de trei luni nu se va aplica în cazul reintrării in UE a unui animal al cărui paşaport certifică realizarea  titrării cu rezultat pozitiv înainte ca animalul să fi părăsit teritoriul UE

Nu se vor admite pentru transportare animalele mai mici de 7 (şapte) luni, care nu au fost vaccinate contra rabiei şi nu au fost supuse testului serologic.

Pentru transportarea animalelor de companie, pasagerul va trebui să ţină cont de următoarele condiţii:

Animalul de companie:
- trebuie să fie curat, sănătos, inofensiv
- să nu fie gestant
- să nu deranjeze pasagerii
- să fie rezervat cu cel puţin 24 ore înainte de zbor
- trebuie să se găsească într-un container adecvat, trebuie să poată să stea în poziţie naturală în picioare, să poată să se întoarcă, să se culce (cu excepţia animalelor Ghid)
-  trebuie transportat în salon şi nu în cala pentru bagaj

Containerul:
- este interzis plasarea acestuia pe scaun
- greutatea maximă a containerului şi a animalului nu trebuie să depăşească 8 kg
- suma maximă a dimensiunilor nu va depăşi 115 cm (25 x 40 x 50)
- trebuie să fie procurat de pasager (să-i aparţină acestuia)
- trebuie să fie bine ventilat, bine fixat, confecţionat dintr-un material dur, cu fundul absorbant şi care n-ar putea fi uşor distrus de animale; (exclus: cutiile din carton pentru pisici)


La achiziţionarea containerului, pasagerul trebuie să ţină cont de dimensiunile animalului, în conformitate cu următoarele indicaţii:

Animalele Ghid  sunt câinii utilitari ce însoţesc pasagerii cu mobilitate redusă, în special pe cei nevăzători. Pasagerii care călătoresc însoţiţi de câinii utilitari vor informa compania încă din momentul rezervării. 


Animalele Ghid (câinii) sunt acceptate gratuit, dar se va ţine cont de următoarele condiţii:
- Greutatea şi mărimea poate fi restricţionată în dependenţă de tipul de aeronavei
- Pasagerul va prezenta un certificat, care confirmă statutul de „Animal Ghid”
- Este interzisă deplasarea prin aeronavă
- Nu trebuie să ocupe un scaun
- Nu trebuie plasaţi în container
- Trebuie să fie echipaţi cu botniţă şi lesă

Dacă intenţionaţi să transportaţi animale de companie, vă recomandăm să consultaţi serviciul veterinar al Aeroportului Chişinău înainte de zbor: +373 22 52-54-89

Călătorind în Israel cu animale de companie

În conformitate cu instrucțiunile Ministerului Agriculturii din statul Israel, importul și/sau intrarea animalelor de companie, a câinilor care oferă sprijin/îndrumare/sprijin emoțional care sunt transportate în statul Israel trebuie să aibă un permis de zbor furnizat de Departamentul Servicii Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii.

Este responsabilitatea pasagerului să obțină toate permisele necesare și să le prezinte la check-in. În cazul în care pasagerul nu prezintă „Autorizația de zbor cu animalul de companie” de la autoritățile veterinare din Israel, compania nu va accepta animalul spre transportare și FLYONE nu va purta nici o responsabilitate. Această autorizație va conține informații despre data plecării și numărul zborului și este valabilă pentru o singură intrare.

Documentul informativ cu toate detaliile privind liniile directoare privind importul de pisici și câini în Israel cu toate anexele necesare a fi completate și trimise autorităților veterinare din Israel, disponibil aici

Pentru a obține permisele necesare, vă rugăm să contactați Departamentul de Servicii Veterinare de pe Aeroportul Ben-Gurion cu cel puțin 48 de ore înainte de zbor:

E-mail: vs-airport@moag.gov.il

Tel. +972 39792240

Pentru mai multe detalii vizitați pagina Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - click aici (ebraică și engleză).

Călătorind din Israel cu animale de companie

Pentru detalii complete despre liniile directoare ale Serviciilor Veterinare privind exportul de animale din Israel – faceți clic aici (ebraică).


Flyone flight

INAD

În conformitate cu prevederile Acordului privind Liberalizarea Regimului de Vize ( Regulamentul UE nr.259/2014al Parlamentului European) la plecarea din Republica Moldova pasagerii urmează să prezinte mandatoriu:
– Bilet avia tur-retur 
– Asigurare medicală pe perioada vizitei
– Invitație (după caz) sau rezervare valabilă a hotelului pe perioada vizitei
– Mijloace financiare suficiente pe perioada de ședere


Nerespectarea acestor reguli poate aduce la inadmisibilitatea (interzicerea intrării) pasagerilor pe teritoriul UE de către autoritățile străine și transportarea pe cale aeriană la aeroportul Internațional Chișinău.

În acest caz, conform prevederilor legislației naționale și internaționale, pasagerii sunt obligați să achite costul biletului retur și cheltuielile suportate de compania aeriană.

Pentru mai multe detalii, rugăm respectuos să consultați pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene http://www.mfa.gov.md/visa-eu/

Vă reamintim că prezentarea corespunzătoare a actelor de călătorie reprezintă responsabilitatea integrală a pasagerului.