Politica de confidențialitate

SRL ”FLYONE”, în calitate de autor, proprietar, administrator al www.flyone.eu, respectă caracterul privat şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane care vizitează acest site în vederea efectuării de rezervări on-line, notificând în acest scop Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu caracter personal, care efectuează controlul asupra conformităţii prelucrării datelor cu caracter personal cu cerinţele legislației în vigoare a Republicii Moldova și deține Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. Nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal şi ale Legii Nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre, SRL ”FLYONE” are obligaţia de a asigura protecția drepturilor persoanei care îi furnizează date cu caracter personal în privința prelucrării acestora și de a administra datele în condiții adecvate, pertinente și neexcesive pentru scopurile menționate în prezenta notă, pentru care datele sunt colectate și prelucrate.

SRL ”FLYONE” se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul site-ului www.flyone.eu prin efectuarea de rezervări şi achiziţionarea de bilete, așa cum prevăd dispoziţiile Legii Nr. 71 din 22.03.2007 privind protecţia și securitatea datelor personale. La prelucrarea datelor cu caracter personal transmise de către Dvs., compania ”FLYONE” își asumă obligația de a lua măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru protecția datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, blocării, copierii, răspândirii, precum și împotriva altor acțiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate suficient în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrare și caracterul datelor prelucrate.

În conformitate cu dispoziţiile Legii Nr. 71 din 22.03.2007, persoanele vizate în calitate de subiecte ale datelor cu caracter personal au următoarele drepturi:

• dreptul la informare (art.12)
• consimțământul persoanei vizate în privința prelucrării datelor sale cu caracter personal (art.5)
• dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
• dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
• dreptul de opoziţie (art.16);
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
• accesul liber la justiție (art.18).


Orice informaţie furnizată de dumneavoastră va fi considerată ca fiind însoțită de consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de SRL ”FLYONE” în conformitate cu scopurile menţionate în prezenta Notă.

Dacă nu doriţi ca datele dumneavoastră să fie colectate și prelucrate, vă rugăm să ne informați despre acest fapt și să nu ne furnizaţi date de acest tip.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau retrase din baza noastră de date, ne puteţi informa la următoarea adresă: SRL ”FLYONE” or. Chișinău, str. Grenoble 259/2.

Scopul colectării datelor:

Atunci când ne furnizaţi datele cu caracter personal, SRL ”FLYONE” le poate utiliza în următoarele scopuri menționate, dacă nu se specifică în alt fel:

• pentru a ne asigura că informațiile prezentate pe site-ul www.flyone.eu sunt relevante pentru necesitățile dumneavoastră;
• pentru a vă confirma serviciile pe care le-aţi achiziţionat în sistem on-line şi a vă furniza informaţii suplimentare cu privire la aceste servicii (program de operare etc);
• transmiterii de oferte, mesaje publicitare şi de marketing;
• informaţii despre promoţii prin poştă şi telefon, SMS sau alte mijloace de comunicare cu privire la produsele SRL ”FLYONE”;
• transmiterea datelor cu caracter personal partenerilor contractuali ai SRL ”FLYONE”.

SRL ”FLYONE” poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi, dacă acest lucru este cerut de lege și autoritățile publice sau în cazurile de bună-credinţă în care aceste acţiuni sunt necesare pentru conformarea dispoziţiilor legale; protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale SRL ”FLYONE” şi ale site-ului www.flyone.eu, acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii ale Companiei noastre.

Atunci când SRL ”FLYONE” este solicitat, în conformitate cu cerințele legislației în vigoare, să furnizeze date cu caracter personal sau nu se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii stricte a obiectului solicitării.

Colectarea de date cu caracter personal:

Suplimentar faţă de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe site-ul www.flyone.eu implică: efectuarea de rezervări on-line pe site-ul www.flyone.eu sau prin agenţiile SRL ”FLYONE”, necesită furnizarea informaţiilor solicitate şi marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe site-ul www.flyone.eu, prin emiterea de bilete, în următoarele scopuri:

• asigurarea serviciilor de transport achiziţionate de dumneavoastră;
• facturării serviciilor comandate de dumneavoastră;
• efectuării plaţii on-line;
• asigurării securităţii tranzacţiei / plăţii on-line / carte de credit prin aplicarea de filtre antifraudă;

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele instituţiilor de stat abilitate.


Politica de transmitere a detaliilor cardului de plată

Datele cardului bancar sunt introduse pe pagină securizată, și nu se transmit persoanelor terțe.


Utilizarea datelor statistice şi a datelor anonime

SRL ”FLYONE” poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în următoarele scopuri:

• realizării de rapoarte / analize;
• realizării de informări în scopuri proprii;
• publicării, promovării, ofertării serviciilor oferite de SRL ”FLYONE”

Aplicabil pentru pasagerii spre/din Franța

În conformitate cu articolul L 237 -7 din Codul de securitate internă franceză, vă informăm că transportatorii aerieni pot transmite datele despre rezervare, verificare și îmbarcare colectate de la pasagerii lor (API/PNR) către serviciile publice naționale franceze și autorităților competente în scopurile și în condițiile definite în Decretul nr. 2014-1095 din 26/09/2014, modificat prin decretul 2018/714 din 3 august 2018.