IMPORTANT: Travel Updates

TRAVEL ALERTS COVID-19Atenție!

Pe perioada stării de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022,traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricții de ordin epidemiologic.

Toate măsurile de relaxare prevăzute vor intra în vigoare din data de 16 martie ora 24:00

Aici Hotărârea CNESP nr.5 din 14 martie 2022


Data ultimei actualizări: 04.03.2022

În contextul prelungirii închiderii spațiului aerian al Republicii Moldova pe toată perioada stării de urgență până pe 25 aprilie 2022, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează cetățenii care se află pe teritoriul Federației Ruse, Republicii Kazahstan, Republicii Kârgâze și Tadjikistanului să-și programeze zborurile prin statele care au spațiul aerian accesibil.

Se recomandă rutele aeriene încă disponibile, cu escale în Istanbul, Belgrad, Varșovia, Budapesta, Dubai, etc. – cu destinația Iași sau București, cu ulterioara călătorie pe cale terestră spre Republica Moldova. Alternativ, cetățenii pot ajunge în Republica Moldova cu autocarele care efectuează curse din Federația Rusă prin țările europene, prin ocolirea teritoriului Ucrainei.

De asemenea, MAEIE îndeamnă cetățenii țării noastre să nu întreprindă călătorii neesențiale în Federația Rusă și să verifice cu regularitate informațiile difuzate pe pagina ministerului și a ambasadei Republicii Moldova la Moscova.

Informații suplimentare pot fi consultate la responsabilii de la Secția consulară a ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă: strada Rojdestvenka, 7, 107031, Moscova

Tel.: tel:+ 7 (495) 790 75 46 E-mail: consul.moscova@mfa.gov.md.

Totodată, Centrul de apel al MAEIE poate fi contactat la numărul de telefon tel:0 80 090

990 – gratuit de la telefonul fix din orice localitate a Republicii Moldova sau numerele

tel:+373 22 23 20 02; tel:+373 22 20 10 47; tel:+373 78 220 041 (inclusiv din străinătate)

sau email: call.center@mfa.gov.md.

Data ultimei actualizări: 31.03.2022

STARE DE URGENȚĂ: Starea de urgență este extinsă pe întreg teritoriul național italian până la data de 31 martie 2022.

RESTRICȚII DE INTRARE ÎN ITALIA: În conformitate cu Ordonanța ministrului italian al sănătății din 22 februarie curent, începând cu data de 1 martie 2022 (în vigoare până la 30 aprilie 2022 conform prelungirii cuprinse în Ordonanța din 29 martie 2022) încetează măsurile prevăzute de ordonanțe ale ministrului sănătății din 28 septembrie 2021, 22 octombrie 2021, 14 decembrie 2021 și 27 ianuarie 2022. În special, listele de țări sunt eliminate și regulile de intrare pe teritoriul italian vor fi identice pentru toți, indiferent de țara de unde vin. Intrarea în Italia va fi permisă prin prezentarea:

• Formularului digital de localizare a pasagerilor, care poate fi accesat aici: EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) (euplf.eu)
• Certificatului verde Covid-19 (certificat de vaccinare, certificat de vindecare sau test molecular – valabil 72 de ore sau antigen negativ – valabil 24 de ore);

În cazul nedepunerii uneia dintre certificările de mai sus, se aplică măsura de carantină pe o perioadă de 5 zile cu obligația de a efectua la sfârșitul perioadei un test molecular sau antigenic.

Copiii cu vârsta sub 6 ani sunt scutiți de efectuarea testului molecular sau antigenic. Alte detalii, precum și textul integral al ordonanței pot fi accesate aici:
Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale


3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Cu condiția să nu apară simptome de Covid-19 și

fără a aduce atingere obligației de prezentare a Formularului digital de localizare a

pasagerilor, prevederile pct.2 nu se aplică:

a) echipajului mijlocului de transport;
b) personalului ambulant;
c) lucrătorilor transfrontalieri care intră și părăsesc teritoriul național italian din motive dovedite pentru muncă și pentru întoarcerea ulterioară la domiciliu;
d) elevilor și studenților care urmează un curs de studii într-un alt stat decât cel de reședință, la care se întorc in fiecare zi sau cel puțin o data pe săptămâna;
e) oricărei persoane care tranzitează, cu un vehicul privat, pe teritoriul italian pentru o perioadă care nu depășește treizeci și șase de ore, cu obligația, la expirarea acelui termen, de a părăsi imediat teritoriul național sau, în lipsă, să inițieze o perioadă de carantină la adresa indicată în Formularul de localizare a pasagerilor pentru o perioadă de cinci zile și să efectueze la sfârșitul acestei perioade un test molecular sau antigenic;
f) oricărei persoane care se întoarce pe teritoriul național italian în urma unei șederi de cel mult patruzeci și opt de ore în locații străine situate la o distanță care nu depășește 60 km de locul de reședință, atâta timp cât deplasarea are loc prin mijloace private;
g) în cazul unei șederi de cel mult patruzeci și opt de ore în localități de pe teritoriul național situat la o distanţă care să nu depăşească 60 km de locul de reşedinţă, cu condiţia că deplasarea are loc cu un vehicul privat.

În cazurile prevăzute la lit. f) și g), nu se aplică obligația de a prezenta documentul digital - Formular de localizare a pasagerilor.

Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene este disponibil un CHESTIONAR (în limba italiană și engleză) cu ajutorul căruia puteți verifica legislația italiană în vigoare cu privire la călătoriile din/spre Republica Italiană: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Ca regulă generală, pasagerii aflați în tranzit în zona UE+ sunt scutiți de restricțiile de călătorie temporară. Cetățenii UE care intră în UE dintr-o țară terță, precum și membrii de familie ai acestora, indiferent de cetățenia lor, sunt scutiți de restricțiile de călătorie, indiferent dacă se întorc sau nu în țara lor de cetățenie sau de reședință. Pasagerii care călătoresc dintr-o țară din afara UE într-o altă țară din afara UE pot tranzita zona de tranzit internațional a aeroporturilor situate în spațiul Schengen. Călătorii (indiferent de naționalitate) care tranzitează Italia într-un vehicul privat timp de mai puțin de 36 de ore sunt scutiți de autoizolare. Cei care călătoresc în interes de serviciu, sănătate sau necesitate absolută, timp de mai puțin de 120 de ore, sunt, de asemenea, scutiți de autoizolare.

5. MĂSURI PE PLAN INTERN:

Decretul-lege nr.52 din 22 aprilie 2021, prevede aplicarea măsurilor pentru reluarea treptată a activităților economice și sociale, în conformitate cu necesitatea de a conține răspândirea epidemiei COVID-19. Pe baza acestor dispoziții și a ordonanțelor ministrului sănătății, se aplică măsurile preconizate pentru zone galbene și albe. Consultați aici harta actualizată privind zonele de risc din Republica Italiană. Făcând clic pe hartă este posibil să vizualizați întrebările frecvente referitoare la dispozițiile în vigoare în zona în cauză. Trebuie remarcat faptul că această secțiune ține seama doar de măsurile introduse de dispozițiile naționale. Regiunile și provinciile autonome pot adopta dispoziții restrictive suplimentare specifice, de natură locală.

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

Pentru informații despre călătoriile din/spre Italia, recomandăm să Vă documentați din surse oficiale privind alertele de călătorie a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene:

http://www.viaggiaresicuri.it/

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/italy/index_ro.htm

Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate, precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm să vă documentați pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării al Republicii Moldova: https://mfa.gov.md/ro/content/calatoreste-siguranta-alerte-de-calatorie-covid-19

7. INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Roma

https://italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

https://milano.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul Republicii Moldova la Padova

https://padova.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Data, ora ultimei actualizări: 01.04.2022

Autoritățile germane au introdus diverse categorii ale zonelor de risc pentru a le diferenția în dependență de gravitatea situației pandemice în țară.

➢ Categoria I – zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului SARS-CoV-2;
➢ Categoria II – zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de SARS-CoV-2.

Începând cu 3 martie 2022, Republica Moldova nu mai este clasificată drept zonă cu incidență ridicată. Astfel decade necesitatea înregistrării online pe portalul www.einreiseanmeldung.de. Totodată, atragem atenția că în cazul în care persoana s-a aflat într-o țară dintr-o zonă din categoria I sau II în ultimele 10 zile anterior deplasării în Germania, înregistrarea pe portalul sus-numit este obligatorie.

Persoanele care călătoresc în Germania urmează să prezinte la intrare în țară documente care atestă vaccinarea anti-COVID-19. Dovada vaccinării trebuie să corespundă criteriilor stabilite de Institutul Paul Ehrlich în cooperare cu Institutul Robert Koch. Aceasta se referă la tipul de vaccin, numărul de doze necesare pentru fiecare tip de vaccin, doze booster, precum și intervalul de timp între administrarea dozelor. Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul Institutului Paul Ehrlich.

Condițiile generale care se atribuie unui certificat de vaccinare sunt:

1. persoana să fi primit ultima doză de vaccinare necesară;
2. să fi trecut cel puțin 14 zile de la ultima vaccinare;
3. vaccinul să fie omologat la nivelul UE și să se regăsească pe pagina web al Institutului Paul Ehrlich

La intrare în Germania, urmează a fi prezentat un certificat digital COVID al UE sau o dovadă comparabilă de vaccinare în germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

Certificatul trebuie să conțină în mod obligatoriu:
a. datele personale ale persoanei vaccinate (cel puțin numele, prenumele și data nașterii);
b. data vaccinării și numărul de vaccinări;
c. denumirea vaccinului;
d. denumirea bolii împotriva căreia s-a făcut vaccinarea;
e. numele și adresa persoanei/instituției responsabile pentru efectuarea vaccinării
f. confirmarea în scris sau în format electronic cu o semnătură electronică sau un sigiliu electronic calificat de către persoana responsabilă pentru efectuarea vaccinării;

Obligația de a prezenta dovada vaccinării, vindecării sau testării revine tuturor persoanelor care au atins vârsta de 12 ani.

CATEGORIILE EXCEPTATE

Pentru persoanele care nu sunt vaccinate complet cu un vaccin omologat la nivelul UE, rămân în continuare valabile regulile de intrare în Germania, i.e. doar dacă există motive care pot fi certificate la intrarea în țară, printre care:

(a) permis de ședere/domiciliul legal;
(b) contract de muncă în domenii precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;
(c) reuniune familială (soț/soție/copii minori). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară, este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;
(d) tratament medical, dacă există o confirmare de la doctor și dacă viața pacientului este în pericol. Persoana care urmează a fi tratată poate fi însoțită de până la 2 însoțitori;
(e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

Precizăm că la intrare în Germania urmează să fie prezentat un test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2 (de la 12 ani), efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

****

În cazul călătoriilor personalului calificat, urmează a fi prezentat contractul de muncă și un certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența fizică este importantă, iar prestația în muncă nu poate fi amânată sau executată la distanță. Confirmarea certificatului de către Ambasada Germaniei la Chișinău este opțională care ar putea facilita intrarea în RFG. Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Federale Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră.

Studenții ai căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta un certificat al instituției de învățământ în acest sens.

Vizitele de scurtă durată în scopuri de familie sunt permise (important: doar pentru rude de gradul I și II, precum soț, soție și copii minori), cu condiția că soțul/soția are un permis de ședere legal pe teritoriul Germaniei. În cazul respectiv, urmează a fi prezentate documentele de stare civilă (i.e. certificatul de căsătorie, certificatul de naștere) care urmează a fi legalizate și supralegalizate în mod corespunzător. Vizitele simple de familie pentru rudele de gradul I-II (i.e. copii care au atins majoratul, părinții copiilor majori, frații și buneii) nu sunt permise, cu excepția celor ”indispensabile”, precum înmormântările, decese, căsătorii, nașteri, cazuri de îmbolnăvire gravă. În cazurile respective, urmează a fi prezentate documentele care certifică circumstanțele date și care justifică necesitatea stringentă de călătorie în RFG.

De asemenea, sunt permise călătoriile în RFG în scopul încheierii căsătoriei cu un cetățean german. În cazul unor deplasări de scurtă durată în RFG în scopul vizitării partenerului de viață (prieten/prietenă) în raport cu care există o relație de lungă durată, este nevoie de a prezenta invitația partenerului/partenerei cet. german, copia pașaportului acestuia, o declarație de existență a relației a ambilor parteneri, precum și altor documente care demonstrează legătura între aceștia (de ex. poze, corespondența electronică, mesaje de pe rețelele de socializare, etc.).

Persoanele care sosesc din ”zonele de risc”, după intrarea în Germania, urmează să se autoizoleze pe termen de 10 zile (i.e. carantină). Verificarea îndeplinirii acestei obligații este asigurată de către autoritățile germane competente în baza informațiilor introduse în fișa epidemiologică de către călător. Termenul carantinei poate fi redus cu condiția că persoana a efectuat un test începând cu a 5-a zi după ce a intrat pe teritoriul Germaniei și doar de la momentul informării autorităților germane competente despre rezultatul negativ al testării. Testul pentru COVID-19 se poate efectua la medicul de familie. Autoritățile locale în domeniul sănătății plasează pe site opțiuni alternative de efectuare a testului respectiv. Mai multe informații le puteți obține apelând la 116 117.

Persoanele urmează să notifice autoritatea locală responsabilă pentru domeniul sănătății. Aceasta poate fi identificată în funcție de cod poștal al localității unde urmează a fi efectuată carantina, disponibilă online pe https://tools.rki.de/PLZTool/.

Persoana urmează să se înregistreze online la www.einreiseanmeldung.de, cu includerea tuturor datelor personale, după care să primească un document de confirmare în format PDF care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea autorităților germane. În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR. Având în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune măsurile restrictive adiționale sau poate decide anumite măsuri de relaxare a regulilor. Regulile de conduită, restricțiile sau măsurile de relaxare la nivel de land federal pot fi consultate pe pagina Cancelariei Federale - https://www.bundesregierung.de/.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL

Tranzitarea teritoriului german se permite în condițiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimțământul statelor de tranzit pe linia de retur. În acest caz, teritoriul german urmează a fi părăsit cât mai direct, cu evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție impuse în contextul crizei epidemiologice. Condițiile de tranzitare:

(1) durata aflării pe teritoriul Germaniei urmează a fi limitată la perioada necesară pentru tranzitarea Germaniei în drum spre destinația finală;
(2) intrarea în statul-destinație finală este permisă călătorului (aceasta se demonstrează prin viză, permisul de ședere în statul respectiv, pașaportul al statului respectiv, biletele de călătorie de pe aeroportul/gara feroviară în statul respectiv, etc.).
(3) Persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Federale Germania pe cale aeriană având o escală pe un aeroport din Germania (inclusiv persoanele care trec prin zona internațională de tranzit) urmează să prezinte un test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană sau engleză.

(4) Tranzitarea pe cale terestră a teritoriului german dinspre statele catalogate drept ”zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului SARS-CoV-2” (categoria I) și ”zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de SARS-CoV-2” este permisă doar cu prezentarea unui test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea deplasării în Germania. Călătoria urmează a fi înregistrată online în prealabil pe www.einreiseanmeldung.de. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: • În contextul deplasărilor în Republica Federală Germania, motivele de călătorie urmează a fi certificate corespunzător după natura urgenței lor. Reamintim că decizia de a admite străinii în țară o are polițistul de frontieră. La intrarea în Germania urmează a fi respectată cu strictețe măsura carantinei/autoizolării pentru 14 zile. Având în vedere caracterul descentralizat al deciziilor privitor la aplicarea măsurii respective, cetățenii urmează să se documenteze la direcția de sănătate publică în landul federal de destinație. Aceasta poate fi găsită ușor, introducând codul poștal de la domiciliu în caseta de căutare afișată pe pagina Institutului Robert-Koch -https://tools.rki.de/plztool/ Pentru informația aferentă măsurilor sanitare recomandate de RKI, puteți consulta prospectul electronic publicat disponibil în limba română – https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO.pdf?__blob=publicationFile precum și în limba rusă - https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania https://germania.mfa.gov.md/ro
Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt https://frankfurt.mfa.gov.md/ro
Ambasada Republicii Federale Germania la Chișinău https://chisinau.diplo.de/md-ro
Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova

Data ultimei actualizări: 20.01.2022

Începând cu 6 martie curent, persoanele care călătoresc în Irlanda, NU MAI TREBUIE SĂ PREZINTE la sosire dovada vaccinării, dovada recuperării sau un rezultat negativ al testului PCR.

Testare sau carantină după sosire în Irlanda NU MAI ESTE NECESARĂ.Orice persoană care dezvoltă simptome COVID-19 în timp ce se află în Irlanda ar trebui să urmeze îndrumările HSE privind izolarea și să efectueze testarea antigenului sau PCR, după caz.

Totodată, începând cu 6 martie curent, călătorilor în Irlanda nu li se mai cere să completeze Formularul de localizare a pasagerilor COVID-19.

Accesând linkul de mai jos veți găsi informații detaliate.

www.gov.ie/en/publication/77952-government-advice-on-internationaltravel/#travelling-to-ireland

INFORMAȚII DE CONTACT: Ambasada Republicii Moldova la Dublin https://irlanda.mfa.gov.md/ Ambasada Irlandei la București https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/ Consulatul Onorific al Irlandei la Chișinău https://www.facebook.com/HconsulateofIrelandMD/

Data ultimei actualizări: 31.03.2022

Stare de urgență sanitară: NU

Restricții de intrare în Franța : Republica Moldova este clasată în zona verde.

Persoanele cu vârsta de la 12 ani care călătoresc în Franța din Republica Moldova trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Primul caz
Sunteți vaccinat(ă) – schema vaccinală trebuie să fie completă, inclusiv cu dozele de rapel, cu un vaccin recunoscut de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și anume :

• cel puțin 4 săptămâni după doza unică (Johnson & Johnson);
• cel puțin 2 săptămâni după a doua doză (Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield) sau cel puțin 2 săptămâni după o singură doza dacă ați avut un antecedent de Covid-19;
• cel puțin 7 zile după o doză cu un vaccin ARNm (Pfizer sau Moderna) după vaccinarea cu un vaccin recunoscut de OMS.

Începând cu data de 30 ianuarie 2022, pentru ca schema vaccinală să fie completă, persoanele de la vârsta de 18 ani și o lună care doresc să intre pe teritoriul francez trebuie să fi primit o doză de vaccin suplimentară de tip ARN mesager cel târziu 9 luni după ultima doză administrată.

Al doilea caz
Nu sunteți vaccinat(ă) - la aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, trebuie să prezentați testul PCR negativ realizat cu 72 ore înainte de plecare, test antigenic realizat cu cel mult 48 de ore sau un certificat de restabilire (test PCR sau antigenic pozitiv realizat cu mai mult de 11 zile și mai puțin de 6 luni înainte de plecare).

Sursa informației:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-dedeplacement-et-de-voyage


Data ultimei actualizări: 04.03.2022

Categorii exceptate – NU

Începând cu data de 1 martie 2022, politica privind intrarea cetățenilor străini în Israel va fi actualizată după cum urmează:

Va fi permisă intrarea tuturor cetățenilor străini (așa cum este definit de către Ministerul Sănătății al Israelului : (https://corona.health.gov.il/ru/abroad/arriving-foreignnationals/) din țările cu statutul „portocalii” – cu condiția completării în prealabil a unui formular online, a efectuării unui test PCR înainte de îmbarcarea în zbor (testele urmează a fi efectuate cu 72 ore ( test PCR ), a unui test PCR pe sensul de intrare în Israel urmată de izolare timp de 24 de ore sau până la primirea unui rezultat negativ al testului (oricare este mai devreme).

Republica Moldova are statut ”PORTOCALIU”

(https://corona.health.gov.il/ru/country-status/?countryId=307 ).

Cetăţenii străini din ţările cu statut ”roşii”, cu excepţia celor a căror intrare a fost aprobată de Comitetul pentru excepţii, nu vor avea voie să intre în Israel.
Persoanele care din motive umanitare au necesitatea de a obține permisiunea Comitetului pentru excepții al Guvernului Statului Israel, o pot obține dacă transmit o solicitare în cest sens pe link-ul indicat:

https://govforms.gov.il/mw/forms/knisalisrael%40mofa.gov.il#!requestDetails

Cetăţenii străini care sunt rezidenţi permanenţi ai Statului Israel sau deţinători de Vize de tip A1, A2, A3, A4, A5 și B1, B3, B4 care solicită revenirea în Israel din călătoria lor în străinătate, urmează să depună o cerere completând formularul on-line cu cel mult 48 de ore înainte de zborul lor către Israel.

Formularul online urmează a fi completat și transmis la următorul link:

https://corona.health.gov.il/en/flights/?utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral

Începând cu data de 08.03.2022 TOATE persoanele care intenționează să viziteze Statul Israel, urmează să dețină o poliță de asigurare medicală, care va acoperi costul tratamentului în cazul îmbolnăvirii cu COVID -19.Prezența poliței este o condiție OBLIGATORIE pentru a fi permisă intrarea pe teritoriul Statului Israel.


Data ultimei actualizări: 17.03.2022

STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE:

Începând de vineri, 18 martie 2022, ora 4.00 GMT, toți călătorii (indiferent dacă sunteți vaccinat sau nu) NU trebuie să mai efectueze :

- niciun fel de test Covid înainte sau după sosirea pe teritoriul Angliei;
- completarea formularului passenger locator form;
- carantină la sosire.

Informații suplimentare despre condițiile de călătorie sunt disponibile aici:
Travel to England from another country during coronavirus (COVID-19) - GOV.UK (www.gov.uk)


Data ultimei actualizări: 11.03.2022

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei https://www.facebook.com/MoldovainTurkey

STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE: Regulile de intrare în Turcia pentru cetățenii străini, în vigoare din 10 ianuarie 2022:

1. Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Turcia în baza documentelor/certificatelor eliberate de OMS (Organizația Mondială a Sănătății) sau Ministerul Sănătății ce atestă că le-au fost administrate minim două doze de vaccin (o doză pentru Johnson și Johnson), cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în Turcia sau au fost bolnavi de COVID-19 în ultimele șase luni, începând cu ziua a 28-a de la primului test PCR cu rezultat pozitiv. În acest caz nu vor fi obligați să prezinte Test PCR/Test rapid antigen cu rezultat  negativ și nu li se vor aplica măsuri de carantină.

În cazul neprezentării unui certificat de vaccinare sau a documentelor care să indice că persoana a avut boala COVID-19, se consideră necesar prezentarea unui Test Negativ PCR, efectuat în ultimele 72 de ore înainte de sosire în Turcia sau un test rapid antigen efectuat în ultimele 48 de ore, înainte de intrare în Turcia. Pentru a intra în Turcia, pe lângă testele PCR, vor fi acceptate testele ARN și cele cu acid nucleic.

Persoanele care intenționează să călătorească în Turcia, inclusiv cei în transfer și cei până la 12 ani, sunt obligate să completeze un formular electronic, cu 72 de ore înainte de călătorie. Persoana care completează ancheta, accesată poate fi accesată pe pagina web a Ministerului Sănătății al Turciei: https://register.health.gov.tr/, trebuie să indice: numele, prenumele, sexul, modalitatea de deplasare, numărul de pașaport, cetățenia, țara de origine, emailul, numărul de telefon, data de sosire (formularul poate fi completat în una din limbile: engleză, rusă, spaniolă, germană). După completarea chestionarului online, acesta trebuie să fie tipărit sau descărcat pe un smartphone, tabletă sau alt dispozitiv. Formularul urmează a fi prezentat reprezentantului companiei aeriene la aeroport, înainte de plecare și poate fi verificat la intrarea în Turcia de către organele competente. Persoanele care vor indica informații eronate în anchetă, riscă sancțiuni administrative, până la interdicția temporară de a intra pe teritoriul Turciei. În baza informațiilor completate, va fi generat automat un cod HES individual, cu ajutorul căruia persoanele vor putea fi contactate de autorități, în cazul în care acestea sau cei cu care a fost în contact în timpul călătoriei și sejurului, sunt bolnavi de COVID-19. Din acest motiv este foarte important ca informația inclusă în anchetă să fie una veridică.

Pentru mai multe informații despre codul HES, vă rugăm să consultați pagina

https://www.turkishairlines.com/en-us/announcements/coronavirus-outbreak/hescode/ .

CATEGORIILE EXCEPTATE: Restricțiile menționate nu se aplică pasagerilor care se află în tranzit/transfer prin Turcia, membrilor echipajelor aeronavelor și navelor maritime, copiilor cu vârsta sub 12 ani.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Restricțiile menționate nu se aplică pentru pasagerii care se află în tranzit/transfer prin Turcia.

MĂSURI PE PLAN INTERN: Din luna iulie 2021 sunt anulate restricțiile de circulație pe timp de noapte și din weekend, cele de circulație în transportul public și cele legate de călătoriile inter-urbane. Instituțiile și organizațiile publice au revenit la programul normal de activitate. Totodată, rămân în vigoare restricțiile introduse începând cu 02.12.2020, și anume: - purtarea obligatorie a măștilor în toate locurile publice; - respectarea distanței sociale de minim 1.5 m.; - fumatul este strict interzis în zonele publice aglomerate (inclusiv centrul orașului, bulevarde și străzi principate); - pentru intrarea în instituții publice, centre comerciale și pentru călătoriile cu avionul, trenul, corabia, autobuse inter-urbane, persoanele vor trebui să prezinte codurile electronice HES individuale, disponibile printr-o aplicație gratuită pentru smartphone, pentru a-și demonstra starea de sănătate (codurile HES pot fi obținute aici https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir sau expediind un sms la nr. 2023 indicând ,,HES nr. cărții de identitate și anul nașterii”). Lista laboratoarelor autorizate unde se pot face teste pentru COVID-19 poate fi accesată la adresa electronică: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html Se recomandă verificarea restricțiilor la nivel de provincie, deoarece autoritățile locale au dreptul de a impune restricții suplimentare, în cazul agravării situației epidemiologice.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

https://covid19.saglik.gov.tr/

https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/

https://corona.cbddo.gov.tr/ http://web.shgm.gov.tr/en https://tga.gov.tr/

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Ankara

https://turcia.mfa.gov.md/ https://www.facebook.com/MoldovainTurkey