IMPORTANT: Travel Updates

TRAVEL ALERTS COVID-19Atenție!

Se mențin aceleași MĂSURI privind controlul infecției de tip Covid-19, la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Moldova, conform Hotărârii nr.62 a CNESP din 22 septembrie 2021 (versiunea română / pусская версия).

Sinteza:

Măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova

10.1. Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricții în una din următoarele condiții:

✔ prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare. Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

✔ prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

✔ prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat în una din limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă. Actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 zile din data efectuării investigației.

10.2. Persoanele care nu prezintă condițiile stipulate în p. 10.1 sunt obligate să respecte regimul de autoizolare cu o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică (https://fisa-covid.gov.md/), precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile în locurile declarate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică (https://fisa-covid.gov.md/) şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitor. Acest regim poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă efectuează un test PCR COVID-19 sau un test rapid de diagnostic Ag SARS-CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

10.3. Se stabilesc excepţii de la prevederile punctului 10.2 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă: ✔ 10.3.1. copiii cu vârsta până la 12 ani; ✔ 10.3.2. elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în unităţi/instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare, sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum și însoțitorii acestora; ✔ 10.3.3. echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30

septembrie 2021; ✔ 10.3.4. persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative); ✔ 10.3.5. lucrătorii transfontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi. Această excepţie va fi valabilă până la data de 30 septembrie 2021; ✔ 10.3.6. posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, şi organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar; ✔ 10.3.7. persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 ore de la momentul înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră; ✔ 10.3.8. persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.”

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova

Tranzitarea teritoriului Republicii Moldova va fi efectuată prin culoarul stabilit de polițistul de frontieră în comun cu solicitantul tranzitării, între punctele de trecere a frontierei de stat, în termen de până la 24 ore. Notă: Nu se va considera TRANZITARE cazurile în care punctul de intrare și punctul de ieșire, solicitate pentru tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, sunt situate pe același segment de frontieră.

La intenția persoanei de a tranzita teritoriul Republicii Moldova, șeful de schimb/superiorul patrulei va informa persoana, în mod obligatoriu, despre condițiile necesare tranzitării, culoarul stabilit de comun cu solicitantul, timpul necesar pentru tranzitare, care nu va depăși 24 de ore, precum și răspunderea în caz de nerespectare a cerințelor/condițiilor pentru tranzitare. Ulterior, îi va elibera formularul completat al Itinerarului de tranzit al teritoriului Republicii Moldova.

Data ultimei actualizări: 08.10.2021

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă - STARE DE URGENȚĂ: NU - RESTRICȚII DE INTRARE: Frontierele naționale pe cale rutieră, ferată, fluvială și maritimă pentru pasageri sunt închise din data de 30.03.2020. (Dispoziția Nr. 635-p din 16.03.2021 a Guvernului Federației Ruse cu privire la restricțiile de intrare în Federația Rusă pentru cetățenii străini și persoanele fără cetățenie (inclusiv cetățenii Republicii Belorus). La 27.07.2020, Guvernul Federației Ruse a anunțat redeschiderea frontierelor aeriene începând cu data de 01.08.2020. Redeschiderea se realizează treptat, în funcție de acordurile bilaterale realizate între autoritățile aeronautice civile din Rusia și celelalte state. Informația referitoare la categoriile exceptate de persoane, cărora li se permite intrarea pe teritoriul Federației Ruse, este prezentată mai jos. Din data de 04.08.2021, prin modificările efectuate în textul Dispoziției Nr. 635-p din 16.03.2021 a Guvernului Federației Ruse cu privire la restricțiile de intrare în Federația Rusă pentru cetățenii străini și persoanelor fără cetățenie (inclusiv cetățenii Republicii Belorus), au fost reluate cursele aeriene regulate cu Federația Rusă.

La traversarea frontierei de stat a Federației Ruse, cetățenii moldoveni, inclusiv cei cu permis de ședere(вид на жительство) a Federației Ruse, sunt obligați să prezinte testul pentru COVID-19 prin metoda reacției în lanț a polimerazei (PCR), efectuat cu cel mult 48 de ore (obligatoriu de la virsta de 0 ani, chiar și la nou-născuți) înainte de intrarea pe teritoriul Federației Ruse.

Notă: Din data de 01 septembrie 2021, pentru cetățenii Republicii Moldova se aplică cerința prezentării documentului medical (în limba rusă sau engleză), care va confirma rezultatul negativ al testului pentru COVID-19 prin metoda reacției în lanț a polimerazei (PCR), efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de intrarea pe teritoriul Federației Ruse, prin intermediul aplicației mobile «Путешествую без Covid-19». Persoanele vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 12 luni ori sau care au fost bolnave și s-au tratat împotriva COVID-19 nu sunt scutite de obligația efectuării testului pentru COVID-19 prin metoda reacției în lanț a polimerazei (PCR) cu termen de trei zile calendaristice până la data sosirii pe teritoriul Federației Ruse.

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: http://ps.fsb.ru/ I

NFORMAȚII DE CONTACT: Ambasada Republicii Moldova la Moscova https://rusia.mfa.gov.md/

Ambasada Federaţiei Ruse la Chișinău https://moldova.mid.ru/konsul-skij-otdel

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova : https://www.facebook.com/MoldovainRussia

Data ultimei actualizări: 07.10.2021

1. STARE DE URGENȚĂ: Starea de urgență este extinsă pe întreg teritoriul național italian pînă la data de 31 decembrie 2021.

2. RESTRICȚII DE INTRARE ÎN ITALIA: Republica Moldova este inclusă în lista D. Astfel, pentru persoanele care au călătorit sau tranzitat în ultimele 14 zile Republica Moldova sunt prevăzute următoarele condiții de călătorie în Republica Italiană aplicabile pînă la 25 octombrie 2021: A. Completarea unui formular digital de localizare a pasagerilor (Passenger Locator Form), disponibil la următoarea adresă: https://app.euplf.eu/#/ pentru a fi prezentat oricărei persoane responsabile de efectuarea acestei verificări; B. Prezentarea transportatorului, la îmbarcare și oricărei persoane desemnate să efectueze controalele, certificatul „verde” COVID-19, emis la finalizarea ciclului de vaccinare sau certificat echivalent, eliberat de autoritățile sanitare competente după vaccinarea validată de EMA (European Medicines Agency) sau, în orice caz, recunoscută în Italia. Pe teritoriul Italiei sunt recunoscute certificatele de vaccinare emise de autoritățile naționale de sănătate străine, inclusiv cele eliberate de

Republica Moldova, pentru persoanele vaccinate cu preparate autorizate de EMA. Valabilitatea certificatelor de vaccinare obținute peste hotare este aceeași ca și a certificatului verde (GreenPass) emis de statul italian. La moment, cetățenilor Republicii Moldova care se află pe teritoriul Italiei pe motiv de muncă sau studii, indiferent dacă sunt înscriși la Serviciul Național de Sănătate, le este recunoscută vaccinarea efectuată în Republica Moldova, daca aceasta a fost efectuată cu vaccinuri autorizate de EMA. Este necesar ca certificatele respective să cuprindă următoarele informații: (i) numele de familie, prenumele și data nașterii, (ii) date referitoare la vaccin (denumirea/lotul), (iii) data administrării vaccinului, (iv) date referitoare la autoritatea care a eliberat certificatul (statul/autoritatea sanitară). Certificatele urmează să fie eliberate/prezentate pe format de hîrtie sau digital în una din următoarele limbi: italiană, engleză, franceză, spaniolă sau germană; C. Deținerea unui test molecular sau antigen, efectuat cu un tampon cu 72 de ore înainte de intrarea în Italia și care atestă un rezultat negativ; În absența certificărilor din punctele B și C (care sunt cumulative, nu alternative între ele), puteți intra în Italia, dar sunteți încă supus unei izolări fiduciare timp de cinci (5) zile și trebuie să activați supravegherea sănătății, contactînd instituția sanitară teritorială. La sfîrșitul celor cinci (5) zile de izolare, este necesar un test suplimentar molecular sau antigen.

3. CATEGORIILE EXCEPTATE: Copiii de la 0 la 5 ani (deci pînă la 6 ani): sînt scutiți de efectuarea testului molecular sau antigenic. Copiii de la 6 la 17 ani (deci 18 ani neîmpliniți): tampon obligatoriu, dacă legislația aplicabilă o impune pe baza istoricului de călătorie din cele 14 zile anterioare intrării în Italia. De asemenea, copiii de la 0 la 17 ani (deci pînă la 18 ani neîmpliniți) sînt scutiți de izolare dacă călătoresc cu un părinte care este la rîndul său scutit de izolare deoarece deține un certificat de vaccinare (sau un certificat de recuperare, dacă este recunoscut de legislație bazată pe istoricul călătoriilor din ultimele 14 zile). EXCEPTARE COMPLETĂ. Excepție de la cerințele de certificare „verde”/ test molecular sau antigenic înainte de plecare, izolare și testare ulterioară: Fără a aduce atingere obligației de a completa formularul de localizare digitală, în absența simptomelor compatibile cu COVID-19, obligațiile, acolo unde sunt prevăzute, ale certificării GreenPass, ale testului molecular sau antigenic în ultimele 48 sau 72 de ore și ale izolării de cinci (5) sau zece (10) zile (în funcție de istoricul călătoriei) cu testul molecular sau antigen ulterior nu se aplică: a) echipajul mijloacelor de transport; b) personalului călător; c) la deplasările către și dinspre statele și teritoriile menționate în lista A; d) lucrătorilor frontalieri care intră și ies din teritoriul național din motive dovedite de muncă și pentru întoarcerea în consecință la reședința lor, la domiciliu sau la reședință; e) elevi și studenți pentru participarea la un curs de studiu într-un alt stat decît cel de reședință, acasă sau ședere, la care se întorc în fiecare zi sau cel puțin o dată pe săptămînă. Scutirea completă include, de asemenea: 1) oricine tranzitează, cu vehiculul privat, pe teritoriul italian pentru o perioadă care nu depășește treizeci și șase de ore, cu obligația, la expirarea termenului menționat, să părăsească imediat teritoriul național sau, în caz contrar, să înceapă perioada de izolare timp de cinci (5) zile la adresa indicată în dPLF și efectuarea unui test molecular sau antigen la sfîrșitul izolării; 2) oricine intră în Italia pentru o perioadă care nu depășește o sută douăzeci (120) de ore pentru muncă dovedită, sănătate sau necesități de urgență absolută, avînd obligația, la expirarea termenului menționat, să părăsească teritoriul național imediat sau, în caz contrar, să inițiați perioada de izolare de cinci (5) zile la adresa indicată în dPLF și efectuați un test molecular sau antigen la sfîrșitul izolației; 3) oricine se întoarce pe teritoriul național după o ședere de cel mult patruzeci și opt (48) de ore în locații străine situate la o distanță de cel mult 60 km de locul de reședință, domiciliu sau domiciliu, cu condiția ca deplasarea să aibă loc cu vehicul privat; 4) oricine rămîne o perioadă care nu depășește patruzeci și opt (48) de ore în localitățile teritoriului național situate la o distanță care nu depășește 60 km de locul de reședință, domiciliu sau domiciliu străin, cu condiția ca deplasarea să aibă loc cu vehiculul privat. Obligația de a completa dPLF nu se aplică călătorilor care intră în categoriile 3).

4). EXCEPTARE PARȚIALĂ. Excepții de la obligațiile de izolare și testarea ulterioară: Fără a aduce atingere obligațiilor de a completa formularul de localizare digitală (dPLF) și de a efectua un test molecular sau antigenic în cele patruzeci și opt (48) sau șaptezeci și două (72) de ore înainte de intrarea în Italia și în absență a simptomelor compatibile cu COVID-19, obligațiile, atunci cînd sunt prevăzute, de izolare a cinci (5) sau zece (10) zile cu testul molecular sau antigenic ulterior nu se aplică: a) la intrări din motive de muncă reglementate de protocoale speciale de securitate, aprobate de autoritatea sanitară competentă; b) la intrări din motive care nu pot fi amînate, sub rezerva autorizării Ministerului Sănătății și cu obligația de a prezenta transportatorului în momentul îmbarcării și oricărei persoane desemnate să efectueze verificările un certificat de depunere, în patruzeci și opt de ore înainte de intrarea pe teritoriul național, la un test molecular sau antigen, efectuat cu ajutorul unui tampon și rezultat negativ; c) cetățenilor și rezidenților statelor și teritoriilor menționate în listele A, B, C și D care intră în Italia pentru cel mult 120 de ore din motive dovedite de muncă; d) personalului sanitar care intră în Italia pentru exercitarea calificărilor profesionale de sănătate, inclusiv exercițiul temporar menționat la art. 13 din decretul-lege din 17 martie 2020, nr. 18; e) personalului companiilor și entităților care au sediul social sau sediul secundar în Italia pentru călătorii în străinătate pentru nevoi de muncă dovedite care nu durează mai mult de 120 de ore; f) funcționarilor și agenților, oricum ar fi numiți, ai Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenților diplomatici, personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice, oficialilor și angajaților consulari, personalului militar, inclusiv celor care se întorc din misiunile internaționale și poliției, personalului Sistem de informații pentru siguranța Republicii și a Pompierilor în exercitarea funcțiilor lor;

g) la intrări prin zboruri „testate Covid”, în conformitate cu ordinul ministrului sănătății din 23 noiembrie 2020 și modificările ulterioare; h) la intrările pentru competițiile sportive de interes național cu respectarea prevederilor art. 49, paragraful 5 din Decretul prim-ministrului din 2 martie 2021. Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene este disponibil un chestionar interactiv (în limba italiană și engleză) cu ajutorul căruia puteți verifica legislația italiană în vigoare cu privire la călătoriile din/spre Republica Italiană: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/ 4. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Tranzitul aeroportului este permis, cu condiția să nu părăsiți zonele dedicate aeroportului.

5. MĂSURI PE PLAN INTERN: Consultați aici harta actualizată privind zonele de risc din Republica Italiană. Făcînd clic pe hartă este posibil să vizualizați întrebările frecvente referitoare la dispozițiile în vigoare în zona în cauză. Trebuie remarcat faptul că această secțiune ține seama doar de măsurile introduse de dispozițiile naționale. Regiunile și provinciile autonome pot adopta dispoziții restrictive suplimentare specifice, de natură locală.

6. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

Pentru informații despre călătoriile din/spre Italia, recomandăm să Vă documentați din surse oficiale privind alertele de călătorie a Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale al Republicii Italiene:

http://www.viaggiaresicuri.it/

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/

http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=aChiRivolgersi

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_ro

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-and-covid/italy/index_ro.htm

Pentru informații despre alerte de călătorie pentru cetățenii moldoveni în străinătate, precum și regulile de intrare în Republica Moldova, recomandăm să vă documentați pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării al Republicii Moldova: https://mfa.gov.md/ro/content/calatoreste-siguranta-alerte-de-calatorie-covid-19

7. INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Roma

https://italia.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano

https://milano.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Consulatul Republicii Moldova la Padova

https://padova.mfa.gov.md/ro/content/contacte

Data, ora ultimei actualizări: 08.10.2021

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Federală Germania, precum și pe pagina de facebook a Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt. RESTRICȚII DE INTRARE

Autoritățile germane au introdus diverse categorii ale zonelor de risc pentru a le diferenția în dependență de gravitatea situației pandemice în țară. ➢ Categoria I – zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului SARS-CoV-2; ➢ Categoria II – zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de SARS-CoV-2 (Republica Moldova a fost introdusă în această categorie începând cu 19 septembrie 2021).

Excepție de la această regulă se aplică persoanelor vaccinate complet (începând cu 25 iunie 2021). Condițiile prealabile sunt:

1. persoana să fi primit ultima doză de vaccinare necesară; 2. să fi trecut cel puțin 14 zile de la ultima vaccinare; 3. vaccinul să fie omologat la nivelul UE și să se regăsească pe pagina web al Institutului Paul Ehrlich La intrare în Germania, urmează a fi prezentat un certificat digital COVID al UE sau o dovadă comparabilă de vaccinare în germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

Certificatul trebuie să conțină în mod obligatoriu: a. datele personale ale persoanei vaccinate (cel puțin numele, prenumele și data nașterii); b. data vaccinării și numărul de vaccinări; c. denumirea vaccinului; d. denumirea bolii împotriva căreia s-a făcut vaccinarea; e. numele și adresa persoanei/instituției responsabile pentru efectuarea vaccinării f. confirmarea în scris sau în format electronic cu o semnătură electronică sau un sigiliu electronic calificat de către persoana responsabilă pentru efectuarea vaccinării; În cazul în care o astfel de indicație nu este posibilă din motive practice de ordin administrativ, eliberarea de către persoana/instituția responsabilă trebuie să fie evidențiată în mod corespunzător, în special prin intermediul ștampilelor sau al simbolurilor de stat.

Persoana urmează să se înregistreze online la www.einreiseanmeldung.de, cu includerea tuturor datelor personale, după care să primească un document de confirmare în format PDF care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea autorităților germane. De asemenea, pentru a evita obligativitatea carantinei, persoana urmează să încarce dovada vaccinării pe site-ul sus-menționat. În caz contrar, persoana este obligată să stea în carantină până la prezentarea dovezii vaccinării în modul stabilit de autoritățile germane. CATEGORIILE EXCEPTATE

Pentru persoanele care nu sunt vaccinate complet cu un vaccin omologat la nivelul UE, rămân în continuare valabile regulile de intrare în Germania, i.e. doar dacă există motive care pot fi certificate la intrarea în țară, printre care:

(a) permis de ședere/domiciliul legal;

(b) contract de muncă în domenii precum cele ale sănătății, industriei alimentare, transportului de mărfuri;

(c) reuniune familială (soț/soție/copii minori). Pentru reîntregirea familiei, ca măsură primară, este nevoie să fie respectată procedura legală, realizată prin misiunile diplomatice ale Republicii Federale Germania acreditate în străinătate;

(d) tratament medical, dacă există o confirmare de la doctor și dacă viața pacientului este în pericol. Persoana care urmează a fi tratată poate fi însoțită de până la 2 însoțitori;

(e) studii, în cazul în care instituția de învățământ insistă asupra prezenței fizice a elevului/studentului, având în vedere trecerea temporară la regimul online de învățământ.

Precizăm că la intrare în Germania urmează să fie prezentat un test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2 (de la 12 ani), efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană, engleză, franceză, italiană sau spaniolă.

****

În cazul călătoriilor personalului calificat, urmează a fi prezentat contractul de muncă și un certificat al angajatorului din care să rezulte că prezența fizică este importantă, iar prestația în muncă nu poate fi amânată sau executată la distanță. Confirmarea certificatului de către Ambasada Germaniei la Chișinău este opțională care ar putea facilita intrarea în RFG. Prerogativa de a decide admiterea sau refuzul intrării pe teritoriul Republicii Federale Germania aparține exclusiv ofițerului de frontieră.

Studenții ai căror prezență fizică este obligatorie vor prezenta un certificat al instituției de învățământ în acest sens.

Vizitele de scurtă durată în scopuri de familie sunt permise (important: doar pentru rude de gradul I și II, precum soț, soție și copii minori), cu condiția că soțul/soția are un permis de ședere legal pe teritoriul Germaniei. În cazul respectiv, urmează a fi prezentate documentele de stare civilă (i.e. certificatul de căsătorie, certificatul de naștere) care urmează a fi legalizate și supralegalizate în mod corespunzător. Vizitele simple de familie pentru rudele de gradul I-II (i.e. copii care au atins majoratul, părinții copiilor majori, frații și buneii) nu sunt permise, cu excepția celor ”indispensabile”, precum înmormântările, decese, căsătorii, nașteri, cazuri de îmbolnăvire gravă. În cazurile respective, urmează a fi prezentate documentele care certifică circumstanțele date și care justifică necesitatea stringentă de călătorie în RFG.

De asemenea, sunt permise călătoriile în RFG în scopul încheierii căsătoriei cu un cetățean german. În cazul unor deplasări de scurtă durată în RFG în scopul vizitării partenerului de viață (prieten/prietenă) în raport cu care există o relație de lungă durată, este nevoie de a prezenta invitația partenerului/partenerei cet. german, copia pașaportului acestuia, o declarație de existență a relației a ambilor parteneri, precum și altor documente care demonstrează legătura între aceștia (de ex. poze, corespondența electronică, mesaje de pe rețelele de socializare, etc.).

Persoanele care sosesc din ”zonele de risc”, după intrarea în Germania, urmează să se autoizoleze pe termen de 10 zile (i.e. carantină). Verificarea îndeplinirii acestei obligații este asigurată de către autoritățile germane competente în baza informațiilor introduse în fișa epidemiologică de către călător. Termenul carantinei poate fi redus cu condiția că persoana a efectuat un test începând cu a 5-a zi după ce a intrat pe teritoriul Germaniei și doar de la momentul informării autorităților germane competente despre rezultatul negativ al testării. Testul pentru COVID-19 se poate efectua la medicul de familie. Autoritățile locale în domeniul sănătății plasează pe site opțiuni alternative de efectuare a testului respectiv. Mai multe informații le puteți obține apelând la 116 117.

Persoanele urmează să notifice autoritatea locală responsabilă pentru domeniul sănătății. Aceasta poate fi identificată în funcție de cod poștal al localității unde urmează a fi efectuată carantina, disponibilă online pe https://tools.rki.de/PLZTool/.

Persoana urmează să se înregistreze online la www.einreiseanmeldung.de, cu includerea tuturor datelor personale, după care să primească un document de confirmare în format PDF care urmează a fi imprimat și prezentat la solicitarea autorităților germane. În cazul neîndeplinirii obligațiilor aferente testării, respectării măsurii autoizolării sau a condițiilor de tranzit, autoritățile germane pot aplica sancțiuni în valoare de până la 25.000 EUR. Având în vedere descentralizarea teritorială, fiecare subiect al federației poate impune măsurile restrictive adiționale sau poate decide anumite măsuri de relaxare a regulilor. Regulile de conduită, restricțiile sau măsurile de relaxare la nivel de land federal pot fi consultate pe pagina Cancelariei Federale - https://www.bundesregierung.de/. PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL Tranzitarea teritoriului german se permite în condițiile în care nu există căi alternative şi dacă există consimțământul statelor de tranzit pe linia de retur. În acest caz, teritoriul german urmează a fi părăsit cât mai direct, cu evitarea oricărui contact strâns cu alte persoane și respectarea măsurilor specifice de protecție impuse în contextul crizei epidemiologice. Condițiile de tranzitare: (1) durata aflării pe teritoriul Germaniei urmează a fi limitată la perioada necesară pentru tranzitarea Germaniei în drum spre destinația finală; (2) intrarea în statul-destinație finală este permisă călătorului (aceasta se demonstrează prin viză, permisul de ședere în statul respectiv, pașaportul al statului respectiv, biletele de călătorie de pe aeroportul/gara feroviară în statul respectiv, etc.).

(3) Persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Federale Germania pe cale aeriană având o escală pe un aeroport din Germania (inclusiv persoanele care trec prin zona internațională de tranzit) urmează să prezinte un test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore anterior deplasării în Germania și care urmează a fi prezentat în limba germană sau engleză.

(4) Tranzitarea pe cale terestră a teritoriului german dinspre statele catalogate drept ”zone speciale de risc, cu prezența tulpinii de tip nou a virusului SARS-CoV-2” (categoria I) și ”zone speciale de risc, cu incidența ridicată a noilor cazuri de SARS-CoV-2” este permisă doar cu prezentarea unui test PCR sau antigen negativ pentru infecția SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea deplasării în Germania. Călătoria urmează a fi înregistrată online în prealabil pe www.einreiseanmeldung.de. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: • În contextul deplasărilor în Republica Federală Germania, motivele de călătorie urmează a fi certificate corespunzător după natura urgenței lor. Reamintim că decizia de a admite străinii în țară o are polițistul de frontieră. La intrarea în Germania urmează a fi respectată cu strictețe măsura carantinei/autoizolării pentru 14 zile. Având în vedere caracterul descentralizat al deciziilor privitor la aplicarea măsurii respective, cetățenii urmează să se documenteze la direcția de sănătate publică în landul federal de destinație. Aceasta poate fi găsită ușor, introducând codul poștal de la domiciliu în caseta de căutare afișată pe pagina Institutului Robert-Koch -https://tools.rki.de/plztool/ Pentru informația aferentă măsurilor sanitare recomandate de RKI, puteți consulta prospectul electronic publicat disponibil în limba română – https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RO.pdf?__blob=publicationFile precum și în limba rusă - https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Flyer_RU.pdf?__blob=publicationFile

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania https://germania.mfa.gov.md/ro

Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt https://frankfurt.mfa.gov.md/ro

Ambasada Republicii Federale Germania la Chișinău https://chisinau.diplo.de/md-ro

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova

Data ultimei actualizări: 01.10.2021

Pentru informații operative, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova STARE DE URGENȚĂ: NU RESTRICȚII DE INTRARE:

Dacă călătoria dvs. provine din Republica Moldova și la intrare în Irlanda puteți prezenta:

dovada că ați fost vaccinat împotriva COVID-19 sau dovada validă de recuperare/vindecare de COVID-19 în ultimele 180 de zile

ATUNCI PREZENTAREA TESTULUI NU MAI ESTE NECESARĂ ȘI CARANTINĂ LEGATĂ DE CĂLĂTORIE NU SE VA APLICA. ATENȚIE!

Dacă pasagerul nu va deține dovada validă a vaccinării, atunci va fi obligat:

• să prezinte dovezi ale unui test RT-PCR negativ sau „nedetectat”, efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de sosire în Irlanda;

• să se autoizoleze pe un termen de 14 zile;

• dacă persoana obține un rezultat negativ de la un test RT-PCR efectuat din ziua a 5-ea după sosire în Irlanda, atunci va putea părăsi carantina. Atenție!

În situațiile în care o persoană trebuie să prezinte dovezi ale unui test RT-PCR negativ sau „nedetectat” înainte de călătorie și nu poate face acest lucru din cauza testului RT-PCR persistent pozitiv după recuperare, atunci un rezultat RT-PCR pozitiv va fi acceptat (dacă a fost luat nu mai puțin de 11 zile și nu mai mult de 180 de zile înainte de sosirea în Irlanda). Atenție!

În scopuri de călătorie, sunteți considerat vaccinat dacă ați fost vaccinat cu un vaccin aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului cu numărul recomandat de zile după doza finală. Informația detaliată o puteți găsi aici

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines Atenție!

Completarea unui formular de localizare a pasagerilor (www.gov.ie/locatorform) înainte de călătoria în Irlanda este obligatorie pentru toți cu anumite excepții. Nerespectarea acestei condiții reprezintă infracțiune (detalii puteți vedea aici).

Atenție!

Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani trebuie să aibă un test RT PCR negativ cu excepția cazurilor cînd pot prezenta dovezi valide de vaccinare sau recuperare.

Copiii de orice vârstă însoțiți de un adult vaccinat sau recuperat, nu vor fi obligați să se autoizoleze după sosire. Totodată, în cazul cînd însoțitorul adult va fi obligat să se autoizoleze, atunci toți copiii la fel vor fi supuși carantinei obligatorie. În sensul acestei alerte de călătorie, certificat de vaccinare, înseamnă o dovadă în formă scrisă sau electronică, în limba irlandeză sau în limba engleză sau, în altă limbă decât limba irlandeză sau engleză, cu o traducere oficială în limba irlandeză sau limba engleză, care conține următoarele informații: • Confirmarea faptului că persoana respectivă este o persoană vaccinată; • Data vaccinării; • Organul responsabil de programul de vaccinare în numele statului respectiv, care a administrat vaccinarea persoanei în cauză.

CATEGORIILE EXCEPTATE :

Informația detaliată privind categoriile exceptate o puteți vedea aici.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

Nu sunt restricții.

MĂSURI PE PLAN INTERN:

Condiții actuale și restricții în vigoare ale Planului național “Resilience and Recovery: Living with COVID-19” pot fi accesate aici.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

https://www.gov.ie/en/campaigns/resilience-recovery-2020-2021-plan-for-living-with-covid-19/

https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/?referrer=

http://www.gov.ie/locatorform/

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/if-you-live-with-someone-who-has-coronavirus.html#restrict

https://www2.hse.ie/conditions/coronavirus/managing-coronavirus-at-home/self-isolation.html

http://www.inis.gov.ie/

https://www.dublinairport.com/

INFORMAȚII DE CONTACT: Ambasada Republicii Moldova la Dublin https://irlanda.mfa.gov.md/ Ambasada Irlandei la București https://www.facebook.com/IrishEmbassyBucharest/ Consulatul Onorific al Irlandei la Chișinău https://www.facebook.com/HconsulateofIrelandMD/

Data ultimei actualizări: 17.09.2021

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova Stare de urgență sanitară: DA Starea de urgență sanitară a fost prelungită în Franța până pe 15 noiembrie 2021. În vederea stopării răspândirii variantei Delta a Coronavirusului, este obligatorie prezentarea permisului sanitar în următoarele circumstanțe: - începând cu 21 iulie 2021 – în toate spațiile de cultură și de agrement care reunesc mai mult de 50 de persoane (teatre, parcuri de distracții, săli de concert, festivaluri, săli de sport, cinematografe); - începând cu 9 august 2021 – în cafenele, restaurante, centre comerciale (la decizia prefecților în cazul creșterii numărului de îmbolnăviri în regiune), spitale (cu excepția urgențelor), case de bătrâni, instituții medico-sanitare, călătorii în avion, tren și autocar pentru traseele de lungă distanță. Permisul sanitar reprezintă una din următoarele condiții: - dovada vaccinării complete (7 zile de la administrarea dozei a doua a vaccinului Pfizer, Moderna, AstraZeneca; 4 săptămâni de la administrarea vaccinului cu o singură doză Johnson&Johnson; 7 zile de la administrarea vaccinului persoanelor care au suferit de Covid) - https://attestation-vaccin.ameli.fr/; - dovada testului negativ Covid-19 (antigenic sau RT-PCR) efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de accesul la eveniment sau cu cel mult 72 de ore în cazul călătoriilor; - rezultatul testului RT-PCR sau antigenic pozitiv care atestă reabilitarea după Covid-19, care datează cu cel puțin 11 zile și cel mult 6 luni. Procedura privind obținerea permisului sanitar francez în cazul vaccinării în afara UE, inclusiv pentru persoanele vaccinate în RM:

https://franta.mfa.gov.md/content/procedura-de-ob%C8%9Binere-permisului-sanitar-francez-%C3%AEn-cazul-vaccin%C4%83rii-%C3%AEn-afara-ue-cu-unul-din

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/actualites-du-ministere/informations-coronavirus-covid-19/demande-de-passe-sanitaire-en-cas-de-vaccination-a-l-etranger-procedure-pour-64244/

Restricții de intrare în Franța și categoriile exceptate: Republica Moldova este clasată în zona portocalie. Persoanele care călătoresc în Franța din Republica Moldova trebuie să îndeplinească următoarele condiții: Primul caz : - Sunteți vaccinat(ă) cu un vaccin recunoscut de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA), și anume Pfizer, Moderna, AstraZeneca sau Johnson&Johnson ; - și ați primit a doua doză cu cel puțin 2 săptămâni înainte de plecare (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) sau doza unică cu cel puțin 4 săptămâni (Johnson & Johnson) sau doza unică cu cel puțin 2 săptămâni dacă ați avut un antecedent de COVID. Astfel puteți călători în Franța fără motiv imperios. Al doilea caz : - Nu sunteți vaccinat(ă), dar faceți parte din următoarele categorii de călători pentru care se permite intrarea în Franța din afara spațiului european; - La aeroport sau la trecerea de frontieră terestră, trebuie să prezentați testul PCR negativ realizat cu cel mult 72 de ore înainte de îmbarcare sau un test antigenic realizat în laboratoriu cu cel mult 48 de ore. În cazul cetățenilor care călătoresc din Marea Britanie, testul trebuie să fie efectuat la mai puțin de 24 de ore; - La sosirea în Franța veți putea fi solicitat pentru realizarea unui test antigenic suplimentar și veți semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 7 zile la o adresă determinată, măsură care va fi verificată. Lista categoriilor de călători pentru care se permite intrarea în Franța din afara UE în cazul nevaccinării:

1. Cetățean de naționalitate franceză, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii lor;

2. Cetățean al Uniunii Europene sau al Principatului Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican, precum și soțul/soția acestora (căsătorit, uniune civilă, partener, la prezentarea justificativelor) și copiii lor, care își au reședința principală în Franța sau care tranzitează Franța către reședința principală într-o țară a Uniunii Europene sau Principatul Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican;

3. Cetățean al unei țări terțe, titular al unui permis de ședere valabil francez sau european sau al unei vize de lungă ședere, având reședința principală în Franța sau care se află în tranzit prin Franța către reședința sa principală într-o țară a Uniunii Europene sau din spațiul european (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Elveția, Vatican);

4. Cetățean britanic și membri ai familiei sale care sunt beneficiari ai acordului de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană de Energie Atomică. Funcționar britanic aflat în misiune, persoană angajată a poliției de frontieră sau a vămii, personalul tunelului Canalului Mînecii;

5. Cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă ședere eliberată în temeiul reîntregirii familiale sau a reîntregirii familiale a refugiaților. Beneficiari de protecție subsidiară și apatrizi;

6. Profesionist străin din domeniul sănătății care contribuie la lupta împotriva Covid-19, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii;

7. Profesionist din domeniul sănătății sau cercetării recrutat în calitate de stagiar asociat.

8. Cetățean al unei țări terțe care deține o viză de lungă durată de tip „pașaport de talent” VLS, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii lor;

9. Student înscris la cursuri de limba franceză ca limbă străină în cadrul înscrierii la studii universitare sau admis la concurs universitar sau înscris la studii universitare pentru anul de studii 2021-2022. Cercetător care se stabilește în Franța la invitația unui laborator de cercetare pentru activități de cercetare care necesită prezența sa fizică, precum și soțul/soția acestuia (căsătorit, parteneriat civil, concubinaj, cu prezentarea justificativelor) și copiii lor

10. Lucrători sau prestatori de servicii de transport terestru, maritim și aerian, inclusiv șoferii oricărui vehicul care transportă bunuri detinate utilizării pe teritoriul Franței, precum și cei care tranzitează Franța sau călătoresc pentru a ajunge la locul de plecare sau instruire;

11. Cetățean străin care se află în funcție într-o misiune diplomatică sau consulară sau organizație internațională cu sediul în Franța, soțul/soția și copiii acestora sau cetățean străin care se află în Franța din motiv profesional imperios, în baza unui ordin de misiune emis de statul de origine ;

12. Cetățean al unei țări terțe, în tranzit mai puțin de 24 de ore în zona internațională. Sursa informației: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage Mai multe detalii privind regimul de intrare în țară pot fi consultate la adresa https://md.ambafrance.org/Condi%C8%9Biile-de-intrare-pe-teritoriul-francez

Data ultimei actualizări: 08.10.2021

Pentru informații actualizate, urmăriți pagina de facebook a Ambasadei Republicii Moldova STARE DE URGENȚĂ: NU RESTRICȚII DE INTRARE: La data de 01.09.2021 statutul Republicii Moldova s-a modificat, țara noastră a fost transferată din zona galbenă ( risc scăzut), în zona portocalie ( zonă de risc). Astfel, începând cu 01.09.2021, toți călătorii din țările din zona portocalie ( inclusiv Republica Moldova) urmează să se autoizoleze indiferent de statutul persoanei (vaccinat sau recuperat după boală). Pentru persoanele care sosesc din țările portocalii și care au fost vaccinate în Statul Israel cu 3 doze de vaccin, la expirarea a 24 de ore de la intrarea în țară sau la recepționarea testului negativ PCR, autoizolarea nu mai este necesară. Evident rămâne în vigoare obligativitatea deținerii unui permis de intrare pe teritoriul Statului Israel ( viză de muncă sau permisiunea specială a Guvernului Israelului în cazul călătoriei persoanelor oficiale).

Din cauza ratelor globale de infecție ridicate și a răspândirii noilor tulpini de COVID-19, toți pasagerii care vizitează o destinație cu risc sporit de COVID-19 (puteți verifica gradul de risc aici: https://bit.ly/3g4DC5M) în perioada de 14 zile de la sosirea lor în Israel trebuie să intre în izolare, inclusiv persoanele recuperate și vaccinate. Această restricție nu se aplică pasagerilor vaccinați sau recuperați care tranzitează aceste destinații și stau 12 ore sau mai puțin în zona de tranzit a aeroportului. Cetățenii străini care sosesc din aceste destinații trebuie să intre izolat într-o cazare (motel) alocat de Statul Israel.

Începând cu 1.6.2021, toți pasagerii internaționali la intrare în Statul Israel trebuie să plătească pentru testele COVID-19 (PCR) necesare pentru intrarea în Israel. Puteți efectua plata la Aeroportul Internațional Ben Gurion sau după ce trimiteți formularul de declarație înainte de a călători în Israel: https://corona.health.gov.il/en/flights/. Plata în avans este la un preț redus: https://check2fly.co.il/auth.

PENTRU CETĂȚENII ISRAELULUI Înainte de călătoria cu avionul

Test înainte de plecare Dacă stați în afara Israelului timp de 72 de ore sau mai mult, trebuie să faceți un test PCR cu cel mult 72 de ore înainte de ora de plecare programată în Israel Prezentați un rezultat negativ al testului în limba engleză împreună cu numărul pașaportului călătorului. Această cerință se aplică tuturor persoanelor de toate vârstele care sosesc în Israel, inclusiv călătorilor vaccinați și recuperați. Sunt acceptate doar testele PCR, nu există teste rapide sau alte tipuri de teste. Dacă tranzitați în Israel, iar timpul dintre primul zbor și plecarea în Israel este de 24 de ore sau mai mult, trebuie să faceți un test PCR cu cel mult 72 de ore înainte de ora programată de plecare în Israel Cazuri umanitare sau dacă accesul la testare este limitat: puteți solicita Comitetului pentru excepții permisiunea de a intra în Israel fără un test PCR

Nu este nevoie să tipăriți și să aduceți dovada plății. Există o linie separată pentru persoanele care au plătit în avans; ID-ul tau. numărul va fi utilizat pentru dovada plății

Pentru cetățenii străini.

Cetățenii străini trebuie să aibă un permis de intrare emis de Autoritatea pentru Populație și Imigrare Fără acest permis, îmbarcarea va fi refuzată.

La aeroport Oamenii legii s-ar putea să vă ceară să prezentați rezultatul negativ al testului PCR când ajungeți în Israel Autorizare de intrare. La check-in, trebuie să prezentați o autorizație pe care ați primit-o după trimiterea formularului de declarație de înscriere. Puteți prezenta o copie digitală - nu este necesară o copie pe hârtie. Păstrați această autorizație pentru controlul frontierelor. S-ar putea să vi se solicite să îl prezentați altor oficiali când ajungeți în Israel.

Permise de intrare pentru străini Intrarea în terminal este permisă doar călătorilor cu bilet Persoanele care însoțesc călătorii cu bilet sau persoanele care primesc călătorii care sosesc nu au voie să intre în terminal, cu excepția persoanelor care însoțesc minorii sau persoanele cu dizabilități

Test PCR la sosire Când ajungeți în Israel, trebuie să faceți un test COVID-19 PCR pe cheltuiala dvs. Acest test se adaugă testului pe care trebuie să îl faceți înainte de a pleca în Israel Această cerință se aplică tuturor călătorilor de toate vârstele care vin în Israel, inclusiv călătorilor vaccinați și recuperați.

Înainte de călătoria cu avionul:

• Toți pasagerii care sosesc în Israel cu un itinerar de 72 de ore sau mai mult trebuie să prezinte personalului companiei aeriene un rezultat negativ al testului COVID-19 PCR. Testul trebuie susținut în termen de 72 de ore înainte de ora programată de plecare către Israel. Această cerință se aplică persoanelor cu un certificat de vaccinare sau un certificat de recuperare. Intrarea în Israel depinde de respectarea acestei cerințe.

• Pasagerii care sosesc în Israel și care nu pot susține un test PCR în termen de 72 de ore înainte de plecare în Israel din motive umanitare sau nevoi personale speciale sau dacă este imposibil din punct de vedere fizic să obțină acces la testele PCR în locația din care zboară pot aplica la Comitetul de excepții: https://survey.gov.il/he/PCR2.

• Toți pasagerii (cetățeni israelieni și cetățeni străini), inclusiv pasagerii vaccinați și recuperați, care ajung în Israel trebuie să depună o declarație de intrare: https://corona.health.gov.il/en/flights/. În formularul de declarație, pasagerii trebuie să își completeze informațiile personale, adresa locului de cazare în care vor izola și o declarație de sănătate. Formularul de declarație trebuie completat cu 24 de ore înainte de ora de plecare programată către Israel, de preferință cât mai aproape de ora de plecare. Vă recomandăm să ajungeți la aeroport cu autorizația și formularul completat, care poate fi un fișier digital sau o imprimare. Pasagerii care trebuie să intre în izolare trebuie să utilizeze acest formular pentru a raporta adresa de izolare.

• După completarea formularului, puteți plăti în avans pentru testele COVID-19 (PCR). Plata în avans este de 80 NIS de persoană; prețul la aeroport este de 100 NIS.

• Cei care au un certificat valabil de vaccinare sau recuperare a Ministerului Sănătății din Israel nu sunt obligați să meargă în izolare la sosire dacă nu ajung din locațiile specificate mai sus (țările roșii).

• Dacă nu sunteți vaccinat sau recuperat, va trebui să intrați în izolare și să respectați cerințele și îndrumările de izolare (detalii aici: https://bit.ly/3iiWzEn).

• Informații privind scutirea de izolare pentru persoanele care s-au recuperat sau s-au vaccinat în străinătate aici: https://bit.ly/3g3SmBT.

• Cetățenii străini trebuie să aibă un permis de intrare certificat de Autoritatea pentru Populație și Imigrare.

• Imprimați autorizația și aduceți-o cu dvs. la aeroport pentru a o prezenta oficialilor. Păstrați autorizația până la sosirea în Israel (după verificarea controlului la frontieră).

• Pasagerii trebuie să prezinte rezultatele testelor PCR personalului companiei aeriene, oficialilor Autorității pentru Imigrație și Populație și oficialilor

Ministerului Sănătății de pe aeroport. Rețineți că îmbarcarea va fi refuzată pentru cazurile confirmate de COVID-19.

Rezultatul testului PCR negativ, pe care trebuie să îl prezentați înainte de îmbarcare, trebuie să fie în limba engleză cu numărul pașaportului persoanei testate.

Îndrumări înainte, în timpul și după călătoria cu avionul

• Pasagerii trebuie să poarte o mască facială care acoperă nasul și gura la aeroport (vârsta de 7 ani și peste) și la bordul aeronavei (vârsta de 6 ani și peste).

• Pasagerii trebuie să stea la cel puțin 2 metri de persoanele care nu sunt aceiași membri ai gospodăriei.

• Pasagerii trebuie să practice igiena, care include spălarea mâinilor cu produse igienice.

• La sosirea în Israel, toți pasagerii de intrare trebuie să aibă un test COVID-19 PCR făcut pe cheltuiala lor.

Tranzit (zboruri de legătură):

Pasagerii care sosesc în Israel cu un zbor de legătură trebuie să susțină un test PCR în termen de 72 de ore înainte de ora cuvenită a primului zbor dacă stau peste hotare peste 72 de ore și dacă intervalul de timp dintre primul zbor și zborul care ajunge în Israel este mai puțin de 24 de ore.

Cetățeni străini care prezintă simptome în timpul șederii lor în Israel:

Cetățenii străini care prezintă simptome legate de COVID-19 trebuie să contacteze linia telefonică de asistență medicală de urgență MDA la 101 sau linia telefonică directă a Ministerului Sănătății la * 5400 pentru sfaturi.

Informația este furnizată de către Ministerul Sănătății al SI: https://bit.ly/2SUTZKg

Data ultimei actualizări: 08.10.2021

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei Republicii Moldova

STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE:

În Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sunt aplicate măsuri/condiții pentru persoanele care sosesc din străinătate, în funcție de statul de proveniență a călătorului și este aplicată diferențierea călătorilor în funcție de administrarea sau nu a vaccinului. Călătorii vaccinați cu două doze, condițiile de călătorie sunt simplificate, iar pentru cei nevaccinați sau vaccinați cu o singură doză/incomplet, sunt aplicate restricții și reguli speciale. În conformitate cu decizia autorităților britanice, începând din data de 11 octombrie curent, ora 04.00, Republica Moldova va fi adăugată în lista țărilor, certificatele de vaccinare împotriva COVID 19 ale cărora sunt recunoscute în Anglia.

Condiții de călătorie valabile din 11 octombrie:

✓ Călătorii din Republica Moldova, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și o listă de state terțe (lista completă poate fi consultată aici: https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved-covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination) vaccinați cu ambele doze cu cel puțin 14 zile înainte de sosirea în Anglia, trebuie să prezinte:

1. Dovada rezervării unui test COVID care urmează să fie efectuat în a doua zi de la sosire (rezervarea se poate face la: https://www.findtravel-test-provider.service.gov.uk/test-type). Este eliminatăobligativitatea efectuării testului înaintea plecării. 2. formularul passenger locator form (care poate fi descărcat aici: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-traveluk)

✓ Călătorii cu o singura doză de vaccin anti-COVID-19 sau cei nevaccinați din Republica Moldova, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și o listă de state terțe (lista completă poate fi consultată aici: https://www.gov.uk/guidance/countries-with-approved1 Persoanele vaccinate cu doză dublă vor dovedi imunizarea cu ajutorul unui document oficial eliberat de o autoritate medicală din aceste state, document care trebuie să includă numele întreg, data nașterii, tipul vaccinului și producătorul, data administrării celor două doze și detaliile autorității medicale care a eliberat certificatul. În caz contrar, se aplică măsurile pentru persoanele nevaccinate. covid-19-vaccination-programmes-and-proof-of-vaccination) sunt obligați să intre în carantină la domiciliu pentru o perioadă de 10 zile de la sosire și să prezinte: 1. un test (PCR, rapid antigen sau LAMP) pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu rezultat negativ, efectuat cu 3 zile înainte de a călători, eliberat în limba engleză; 2. formularul passenger locator form (care poate fi descărcat aici: (https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-beforetravel-uk); 3. codul de rezervare a două teste pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, care vor fi efectuate în ziua a 2-a si a 8-a de la sosirea în Anglia (rezervarea se poate face la: https://www.find-travel-testprovider.service.gov.uk/test-type).

✓ Călătorii care vin din statele de pe lista roșie, indiferent dacă sunt sau nu vaccinați, vor trebui sa prezinte: a. un test (PCR, rapid antigen sau LAMP) pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 3 zile înainte de călătorie, cu rezultat negativ; b. dovada rezervării pachetului de carantină instituționalizată în hoteluri special desemnate (detalii aici: https://quarantinehotelbookings.ctmportal.co.uk/noie.html) c. formularul passenger locator form (care poate fi descărcat aici: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk)

Mai multe informații despre noile condiții de călătorie sunt disponibile aici: https://www.gov.uk/guidance/red-amber-and-green-list-rules-for-entering-england.

Regulile pot fi diferite pentru Scoția, Țara Galilor sau Irlanda de Nord.

o Scoția:https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-international-travel-quarantine/

o Țara Galilor https://gov.wales/rules-foreign-travel-and-wales-coronavirus-covid-19

o Irlanda de Nord: https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-travel-advice

CATEGORIILE EXCEPTATE: categoriile pot fi accesate la următorul link https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Condițiile de tranzitare poate fi descărcat aici: https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-safer-air-travel-guidance-for-passengers#transiting-through-england

MĂSURI PE PLAN INTERN: Anglia Din iulie curent, restricțiile în Anglia au fost ridicate, inclusiv obligativitatea purtării măștii si distanțarea socială. Autoritățile recomandă însă purtarea măștii în spatiile aglomerate, iar în mijloacele de transport din Londra masca este obligatorie. Persoanele care au simptome specifice COVID-19 sau dețin un test pozitiv sunt obligați să se autoizoleze pentru o perioadă de 10 zile. Țara Galilor În Țara Galilor masca este obligatorie în majoritatea locațiilor în interior, magazine și transport în comun. Persoanele care au simptome specifice COVID-19 sau dețin un test pozitiv sunt obligați să se autoizoleze pentru o perioadă de 10 zile.

Irlanda de Nord Persoanele care au simptome specifice COVID-19 sau dețin un test pozitiv sunt obligați să se autoizoleze pentru o perioadă de 7 zile, pentru a limita răspândirea virusului. Toate persoanele din grupul de sprijin al persoanei care prezintă simptome sunt de asemenea obligate să se izoleze. Dacă persoana cu simptome este testată negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, atât aceasta, cât și persoanele din grupul de sprijin pot ieși din autoizolare. ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE: • Anglia: https://www.gov.uk/guidance/covid-19-coronavirus-restrictions-what-you-can-and-cannot-do#england-moves-to-step-4-from-19-july

• Scoția: https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/;

• Țara Galilor: https://gov.wales/coronavirus;

• Irlanda de Nord: https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19;

INFORMAȚII DE CONTACT: Ambasada Republicii Moldova în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord www.regatulunit.mfa.gov.md

În situații de urgență care reclamă asistența consulară, puteți apela telefonul de urgență al Ambasadei: +44 7895805306.

Ambasada Marii Britanii la Chișinău

https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-chisinau.ro

Data ultimei actualizări: 01.10.2021

Pentru informații operative, urmăriți pagina de Facebook a Ambasadei https://www.facebook.com/MoldovainTurkey

STARE DE URGENȚĂ: NU

RESTRICȚII DE INTRARE: Regulile de intrare în Turcia pentru cetățenii străini, în vigoare din 04 septembrie 2021:

1. Din 3 septembrie, sunt suspendate toate zborurile din Brazilia, Africa de Sud, Nepal și Sri Lanka, până la noi decizii. Persoanele care au fost în ultimele 14 zile în aceste țări trebuie să prezinte rezultatul unui test negativ efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în Turcia. Aceste persoane sunt supuse măsurii carantinei pentru 14 zile în spații stabilite de guvernorate. Cheltuielile pentru cazare și transferul de la aeroport vor fi suportate de către persoanele respective. La finalul celei de-a 14-a zile, dacă rezultatul testului este negativ, măsura carantinei va înceta.

2. Pasagerii care sosesc din Bangladesh, India, Pakistan și cei care au fost în aceste țări în ultimele 14 zile sunt obligați să prezinte testul negativ PCR, efectuat în ultimele 72 de ore. Pasagerii din aceste țări nu vor fi plasați în carantină obligatorie, dacă vor avea dovadă efectuării a 2 doze de vaccin (aprobate de OMS sau R.Turcia) sau de 1 doză a Johnson&Johnson, cu cel puțin 14 zile înainte de sosire în Turcia.

3. Pasagerii care sosesc din Afganistan și cei care au fost în această țară în ultimele 14 zile sunt obligați să prezinte testul negativ PCR, efectuat în ultimele 72 de ore. Aceste persoane sunt supuse măsurii carantinei pentru 10 zile în spații stabilite de guvernorate. Cheltuielile pentru cazare și transferul de la aeroport vor fi suportate de către persoanele respective. La finalul celei de-a 7-a zile, dacă rezultatul testului este negativ, măsura carantinei va înceta.

4. Pasagerii care sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Iran, Egipt și Singapore trebuie să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrarea în țară.

5. Pasagerii care vin din alte state, decât cele menționate în punctele 1, 2, 3, 4 și care prezintă o dovadă efectuării a 2 doze de vaccin (aprobate de OMS sau R.Turcia) sau de 1 doză a Johnson&Johnson, cu cel puțin 14 zile înainte de sosire în Turcia sau că a avut COVID în ultimele șase luni înainte de sosire în Turcia, nu sunt obligați să prezinte Testul Negativ PCR și nu vor fi supuși măsurii de carantină.

6. Pasagerii care vin din alte state decât cele menționate în punctele 1, 2, 3, 4 și care nu prezintă o dovadă efectuării a 2 doze de vaccin (aprobate de OMS sau R.Turcia) sau de 1 doză a Johnson&Johnson, cu cel puțin 14 zile înainte de sosire în Turcia sau că a avut COVID în ultimele șase luni înainte de sosire în Turcia, sunt obligați să prezinte Testul Negativ PCR, efectuat în ultimele 72 de ore înainte de sosire în Turcia sau un test rapid antigen efectuat în ultimele 48 de ore.

7. Pasagerii vor fi supuși, aleatoriu, testului PCR, efectuat de către Ministerul Sănătății al RT la locul destinației. Pasagerilor li se va permite să plece la destinația finală dacă rezultatul testului PCR va fi negativ, iar dacă testul va fi pozitiv vor fi supuși tratamentului conform rigorilor Ministerului Sănătății al RT. Persoanele testate pozitiv și cele care au fost în contact cu acestea vor trebui sa stea în carantină timp de 14 zile, pe adresele declarate de ele. Carantina se va sfârși dacă testul PCR, făcut peste 10 zile, va fi negativ. Persoanele diagnosticate cu varianta/mutația indiană a COVID-19 vor sta în carantină 14 zile, aceasta terminându-se dacă testul PCR este negativ la sfârșitul perioadei de carantină. Rămâne, în continuare, obligatorie completarea de către persoanele care sosesc în Turcia, indiferent de modalitatea de transport, a formularului de intrare de pe portalul Ministerului Sănătății al Turciei https://register.health.gov.tr/ cu maxim 72 de ore înaintea îmbarcării, respectiv a intrării în Turcia. Persoana care completează ancheta, trebuie să indice: numele, prenumele, sexul, modalitatea de deplasare, numărul de pașaport, cetățenia, țara de origine, emailul, numărul de telefon, data de sosire (formularul poate fi completat în una din limbile: engleză, rusă, spaniolă, germană). După completarea chestionarului online, acesta trebuie să fie tipărit sau descărcat pe un smartphone, tabletă sau alt dispozitiv. Formularul urmează a fi prezentat reprezentantului companiei aeriene la aeroport, înainte de plecare și poate fi verificat la intrarea în Turcia de către organele competente. Persoanele care vor indica informații eronate în anchetă, riscă sancțiuni administrative, până la interdicția temporară de a intra pe teritoriul Turciei. În baza informațiilor completate, va fi generat automat un cod HES individual, cu ajutorul căruia persoanele vor putea fi contactate de autorități, în cazul în care acestea sau cei cu care a fost în contact în timpul călătoriei și sejurului, sunt bolnavi de COVID-19. Din acest motiv este foarte important ca informația inclusă în anchetă să fie una veridică.

CATEGORIILE EXCEPTATE: Restricțiile menționate nu se aplică pasagerilor care se află în tranzit/transfer prin Turcia, membrilor echipajelor aeronavelor și navelor maritime, copiilor cu vârsta sub 12 ani.

PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL: Restricțiile menționate nu se aplică pentru pasagerii care se află în tranzit/transfer prin Turcia.

MĂSURI PE PLAN INTERN: Din luna iulie 2021 sunt anulate restricțiile de circulație pe timp de noapte și din weekend, cele de circulație în transportul public și cele legate de călătoriile inter-urbane. Instituțiile și organizațiile publice au revenit la programul normal de activitate. Totodată, rămân în vigoare restricțiile introduse începând cu 02.12.2020, și anume: - purtarea obligatorie a măștilor în toate locurile publice; - respectarea distanței sociale de minim 1.5 m.; - fumatul este strict interzis în zonele publice aglomerate (inclusiv centrul orașului, bulevarde și străzi principate); - pentru intrarea în instituții publice, centre comerciale și pentru călătoriile cu avionul, trenul, corabia, autobuse inter-urbane, persoanele vor trebui să prezinte codurile electronice HES individuale, disponibile printr-o aplicație gratuită pentru smartphone, pentru a-și demonstra starea de sănătate (codurile HES pot fi obținute aici https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir sau expediind un sms la nr. 2023 indicând ,,HES nr. cărții de identitate și anul nașterii”). Lista laboratoarelor autorizate unde se pot face teste pentru COVID-19 poate fi accesată la adresa electronică: https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html Se recomandă verificarea restricțiilor la nivel de provincie, deoarece autoritățile locale au dreptul de a impune restricții suplimentare, în cazul agravării situației epidemiologice.

ALTE INFORMAȚII UTILE ȘI SURSE OFICIALE DE DOCUMENTARE:

https://covid19.saglik.gov.tr/

https://www.turkishairlines.com/en-tr/announcements/coronavirus-outbreak/

https://corona.cbddo.gov.tr/ http://web.shgm.gov.tr/en https://tga.gov.tr/

INFORMAȚII DE CONTACT:

Ambasada Republicii Moldova la Ankara

https://turcia.mfa.gov.md/ https://www.facebook.com/MoldovainTurkey