Անձնագրային տվյալներ

Տրված տոմսի մեջ անձնական տվյալների համապատասխանությունն ու փոփոխությունը:

Տոմս պատվիրող անձը պատասխանատու է ամրագրում մուտքագրված ուղեւորի անձնական տվյալների ճշգրտության համար.

1. Թողարկված տոմսի մեջ կատարված սխալի դեպքում, ինչպիսիք են `ուղևորի տրանսպորտային փաստաթղթի համարը, փաստաթղթի տեսակը, ծննդյան ամսաթիվը (եթե սխալը չի հանգեցրել Ուղևորների կատեգորիայի փոփոխության` երեխա մինչև 2 տարեկան) տարի (նորածին), 2-ից 12 տարեկան երեխա (երեխա), մեծահասակ (մեծահասակ)), փաստաթղթի թողարկման ամսաթիվը, վավերականության ժամկետը և ուղևորի սեռը, FLYONE- ը թույլ է տալիս շտկել այդպիսի սխալները միայն օդանավակայանի գրանցման ժամանակ սեղան ՝ պայմանով, որ գրանցման ժամանակ ուղեւորը տեղեկացնելու է սեղանի մոտ գտնվող գործակալին ՝ ամրագրման ժամանակ կատարված սխալների մասին: Վերոհիշյալ ընթացակարգի համաձայն, ուղևորի ծննդյան ամսաթվի հետ կապված կատարված սխալների ուղղումը, որի ուղղումը հանգեցնում է ուղևորների կատեգորիայի փոփոխության (տես վերը) չի թույլատրվում: Այս դեպքում, այդպիսի սխալներով ամրագրված տոմսի արժեքի վերադարձը ստանալու համար, կգործեն ուղեվարձի կանոնները, որոնց համաձայն գնվել է տոմսը:

2. Եթե ուղևորը կամ վերապահում կատարած անձը հայտնաբերել են արդեն տրված տոմսի մեջ ուղևորի անվան կամ ազգանվան հետ կապված սխալ, և առաջարկված ուղղումների ընդհանուր թիվը չի գերազանցում 3 նիշը, ապա ուղևորը վճարելու է 30 եվրո վճարման վճար: ուղղման համար: Եթե ուղևորը կստուգվի և ընկերության կողմից պահանջվող այդ ձևաչափով նստելու անձնագիր կունենա, ուղղումը կլինի անվճար:

3. Tուղևորը չի ընդունվի թռիչքի համար այն ուղևորը, որի անունը / ազգանունը սխալ է նշված թողարկված տոմսի վրա, և ով չի հետևել սույն կետում նշված ուղղման ընթացակարգին:

4. FLYONE- ը թույլ է տալիս փոխել ուղևորի անունը կամ ազգանունը արդեն թողարկված տոմսում, դրա համարՀարկ անուն-ազգանվան փոփոխության համար կկիրառվի