Գաղտնիության քաղաքականություն

FLYONE ՍՊԸ-ն, որպես www.flyone.eu- ի հեղինակ, սեփականատեր և ադմինիստրատոր, պահպանում է առցանց ամրագրման համար կայք այցելող յուրաքանչյուր անձի անձնական տվյալների մշակման գաղտնիությունն ու անվտանգությունը, և տեղեկացնում է անձնական տվյալների պաշտպանության ազգային կենտրոնին, որը վերահսկում է Անձնական տվյալների մշակումը Մոլդովայի Հանրապետության անձնական տվյալների պաշտպանության մասին № 133 Օրենքի դրույքների համաձայն և վարում է Անձնական տվյալների օպերատորների հաշվառման գրանցամատյանը։

Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին 08.07.2011թ. № 133 օրենքի և Գրանցամատյանների վարման մասին 22.03.2007թ. № 71 օրենքի դրույթների համաձայն` FLYONE ՍՊԸ-ն պարտավորվում է պաշտպանել այն անձանց իրավունքները, ովքեր իրենց անձնական տվյալները տրամադրում են՝ տվյալների մշակման և կառավարման նպատակով՝ գործին առնչվող համապատասխան պայմաններում, որոնք նշված են սույն Քաղաքականության  մեջ։  FLYONE ՍՊԸ-ն պարտավորվում է պահպանել www.flyone.eu կայքի միջոցով տոմսեր պատվիրելիս կամ գնելիս ձեր կողմից տրամադրված անձնական տվյալների գաղտնիությունը՝ Անձնական տվյալների պաշտպանության և անվտանգության մասին 22.03.2007թ․№71 օրենքի դրույթներին համապատասխան։  Ձեր կողմից տրամադրված անձնական տվյալները մշակելիս FLYONE ընկերությունը պարտավորվում է ձեռնարկել անհրաժեշտ տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցները.

- պաշտպանելու անձնական տվյալները ոչնչացումից, արգելափակումից, պատճենահանումից, տարածումից և այլ անօրինական գործողություններից,

- ապահովելու անվտանգության բավարար մակարդակ՝  տվյալների մշակման և մշակվող տվյալների բնույթի հետ կապված ռիսկերի առնչությամբ։

  2007թ. մարտի 22-ի № 71 Օրենքի դրույթների համաձայն՝

անձնական տվյալների սուբյեկտների հետ առնչվող անձինք ունեն հետևյալ իրավունքները.

 տեղեկատվության իրավունք (հոդված 12),

 • տվյալների սուբյեկտի համաձայնությունն իր անձնական տվյալների մշակման համար (հոդված 5),
 • անձնական տվյալների հասանելիության իրավունք (հոդված 13),
 • անձնական տվյալների միջամտության իրավունք

(հոդված 14),

 • բողոքարկման իրավունք (հոդված 16),
 • որևէ մեկի կարծիքից կախված չլինելու իրավունք

 (հոդված 17),

 • ազատ հասանելիություն արդարադատությանը (հոդված 18)։

 Ձեր կողմից տրամադրված ցանկացած տեղեկատվություն կդիտարկվի որպես սույն ծանոթության մեջ նշված նպատակների համար FLYONE ընկերության կողմից  Ձեր անձնական տվյալներն օգտագործելու վերաբերյալ համաձայնություն։

Եթե չեք ցանկանում, որպեսզի Ձեր տվյալները հավաքագրվեն և մշակվեն, խնդրում ենք այդ մասին տեղեկացնել և չտրամադրել մեզ այդպիսի տվյալներ։

Եթե ցանկանում եք, որպեսզի Ձեր անձնական տվյալները թարմացվեն կամ հեռացվեն մեր տվյալների բազայից, կարող եք ցանկացած պահի տեղեկացնել մեզ հետևյալ հասցեով՝ FLYONE ՍՊԸ, քաղաք Քիշնև, Արբորիլոր փող․, 17/2։

Տվյալների հավաքագրման նպատակը.

Ձեր կողմից տրամադրված անձնական տվյալները FLYONE ՍՊԸ-ի կողմից կարող են օգտագործվել հետևյալ դեպքերում, եթե այլ բան նշված չէ.

 • համոզվելու, որ flyone.md կայքում ներկայացված տեղեկատվությունը համապատասխանում է Ձեր պահանջներին,
 • Ձեր կողմից հայցվող ծառայությունները առցանց հաստատելու և այդ ծառայությունների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ տրամադրելու համար (աշխատանքային ժամեր և այլն),
 • գովազդային և մարքեթինգային առաջարկներ ներկայացնելու համար,
 • փոստով, հեռախոսով, SMS- ով կամ կապի այլ միջոցներով FLYONE ՍՊԸ ակցիաների մասին

տեղեկատվություն տրամադրելու համար,

 • FLYONE ՍՊԸ գործընկերներին անձնական տվյալների փոխանցման համար։

FLYONE ՍՊԸ-ն կարող է անձնական տվյալներ հայտնել երրորդ անձանց.  

 - օրենքի և պետական մարմինների պահանջով, կամ եթե դա անհրաժեշտ է իրավական նորմերը պահպանելու համար,

 - FLYONE ՍՊԸ և www.flyone.eu կայքի սեփականության իրավունքների պահպանության և պաշտպանության համար,

 - արտակարգ իրավիճակներում ընկերության աշխատակիցների,

մեր արտադրանքից կամ ծառայություններից օգտվող անձանց անվտանգությունը ապահովելու համար:

 Երբ իրավական նորմերի համաձայն FLYONE ՍՊԸ-ից պահանջվում է տրամադրել անձնական տվյալներ, կամ դա չի թույլատրվում, կբացահայտվեն միայն այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են հարցման նպատակն իրականացնելու համար:

 Անձնական տվյալների հավաքագրում

 Վերը նշված փաստերից բացի, www.flyone.eu կայքում անձնական տվյալների հավաքագրումը ներառում է.

 - առցանց ամրագրում www.flyone.eu կայքի կամ FLYONE գործակալությունների միջոցով,

 - պահանջվող տեղեկատվության տրամադրում, որը

նշվում է որպես պարտադիր, ներառյալ անձնական տվյալները։

Մենք օգտագործում ենք www.flyone.eu կայքում հավաքագրված անձնական տվյալները տոմսեր դուրս գրելիս՝ հետևյալ նպատակներով.

 • ապահովելու Ձեր կողմից ձեռքբերված տրանսպորտային ծառայությունները,
 • ներկայացնելու հաշիվներ՝ Ձեր պատվիրած ծառայությունների դիմաց,
 • կատարել առցանց վճարումներ,
 • ապահովելու գործարքի/ առցանց վճարման / վարկային քարտի անվտանգությունը՝

խարդախության դեմ ֆիլտրերի կիրառման միջոցով:

Անձնական տվյալները կարող են բացահայտվել առանց Ձեր համաձայնության՝ պետական մարմինների կողմից խարդախությունների վերաբերյալ ծագած վեճերի դեպքում։

Վիճակագրական և անանուն տվյալների օգտագործում

FLYONE ՍՊԸ-ն մշակելու ընթացքում կարող է  օգտագործել վիճակագրական և անանուն տվյալներ` հետևյալ նպատակների համար.

 • Հաշվետվություններ կազմելու/ վերլուծություններ անելու նպատակով,
 • անձնական նպատակներով տեղեկատվության թողարկման համար,

FLYONE ՍՊԸ կողմից տրամադրվող ծառայությունների խթանման, հայտարարման և հրապարակման համար։