Սակագների խմբեր

 1. առցանց գրանցում՝ թռիչքից 24 ժամ առաջ
 2. մինչև 90 սմ չափերի ձեռքի ուղեբեռ (40x30x20)։

Չվերթի փոփոխություն. Թռիչքի ամսաթվի /ժամի/ երթուղու փոփոխություն չի թույլատրվում։

վերթի չեղարկում. Սակագինը վերադարձի ենթակա չէ ։ Վարչական վճարը և հավելյալ ծառայությաունները նույնպես չեն վերադարձվում։ Վերադարձի պայմանները յուրաքանչյուր թռիչքային սեգմենտի համար կիրառվում են առանձին։

 1. առցանց գրանցում թռիչքից 24 ժամ առաջ,
 2. մինչև 90 սմ չափի ձեռքի ուղեբեռ (40x30x20),
 3. զեղչեր 2-11 տարեկան երեխաների համար,
 4. մինչև 20 կգ քաշով ստանդարտ հաշվառվող ուղեբեռ։ 

Չվերթի փոփոխություն. մեկնման ամսաթիվը /ժամի փոփոխությունը հնարավոր է հավելավճարով՝

 • փոփոխության համար 60 եվրո՝ մինչև թռիչքը 

Նախորդ և նոր ամրագրման գնային տարբերությունը վճարվում է առանձին: Չի թույլատրվում փոփոխություն ավելի մատչելի ամրագրումներով: Թույլատրվում է նորածինների (0-23 ամսական) համար ամսաթիվի /ժամի փոփոխությունն՝ առանց տույժերի: Չի թույլատրվում փոխել թռիչքի ուղղությունը : Փոփոխության պայմանները և տույժերը կիրառվում են առանձին՝ յուրաքանչյուր թռիչքային հատվածի համար:
*Ավելացված լրացուցիչ ծառայությունները չեն փոխանցվում Ձեր նոր չվերթին:

Չվերթի չեղարկում. գումարի վերադարձը  հնարավոր է վերադարձման վճարի պահումներով՝
 • պայմանավորված սակագնով 80 եվրո գումարի պահում ՝ մինչ ինքնաթիռի թռիչքը. Թռիչքին չներկայանլու դեպքում տոմսը հետ չի վերադարձվում։

  Թռիչքի չեղարկումն՝ առանց տույժերի, թույլատրվում է առանց նստատեղի նորածինների համար (0-23 ամսական): Վարչական վճարը և այլ լրացուցիչ ծառայությունները չեն վերադարձվում: Փոխհատուցման պայմաններն ու տույժերը կիրառվում են առանձին՝ յուրաքանչյուր թռիչքային հատվածի համար:
 1. առցանց գրանցում՝ թռիչքից 24 ժամ առաջ
 2. մինչև 90 սմ (40x30x20) չափերով ձեռքի ուղեբեռ,
 3. զեղչեր՝ 2-11 տարեկան երեխաների համար
 4. մինչև 20 կգ քաշով ստանդարտ հաշվառվող ուղեբեռ
 5. մինչև 10 կգ փոքր հաշվառվող ուղեբեռ
 6. նստեցման առաջնահերթություն
 7. մինչև 10 կգ և մինչև 115 սմ (50x40x25) չափերով ձեռքի մեծ ուղեբեռ
 8. Change flex ծառայություն
 9. առցանց գրանցում՝ թռիչքից առաջ՝ 30 օրվա ընթացքում
 10. գրանցում՝ օդանավակայանում
 11. նստատեղի ընտրություն

Չվերթի փոփոխություն։. Թույլատրվում է թռիչքի ամսաթվի/ժամի փոփոխությունը։ Նախորդ և նոր ամրագրման գնային տարբերությունը վճարվում է առանձին։ Չի թույլատրվում փոփոխություն ավելի մատչելի ամրագրումներով: Չի թույլատրվում փոխել թռիչքի ուղղությունը : Փոփոխությունների և տուգանքների պայմանները յուրաքանչյուր թռիչքային սեգմենտի համար կիրառվում են առանձին։
*Ավելացված լրացուցիչ ծառայությունները չեն փոխանցվում Ձեր նոր չվերթին:

Չվերթի չեղարկում՝  գումարի վերադարձը  հնարավոր է վերադարձման վճարի պահումներով՝

 • պայմանավորված սակագնով 30 եվրո գումարի գանձում ՝ մինչ ինքնաթիռի մեկնումը։ Թռիչքին չներկայանլու դեպքում տոմսը հետ չի վերադարձվում։ 

Վարչական վճարը և այլ լրացուցիչ ծառայությունները չեն վերադարձվում:  Վերադարձի պայմանները և տուգանքները յուրաքանչյուր թռիչքային սեգմենտի համար կիրառվում են առանձին։